بهترین زمان برای سفارش سررسید


یکی از بزرگترین مشکلات برای مشتریان دریافت سررسید در تاریخ دلخواه است که به یکی از دغدغه های بزرگ مشتریان تبدیل شده است . علت این امر در دو نکته مهم نهفته است.

1. عدم برنامه ریزی صحیح توسط مشتریان 

برای سفارش سررسید برای تیراژهای پایین ده هزار عدد بهتر است از آبان ماه بررسی و سفارش خود را ثبت نمایید زیرا در این تاریخ تولید کنندگان سفارشات کمتری داشته و می توانندسفارش شما را به صورت صحیح و در زمان مناسب تحویل نمایند هرچه به سمت پایان سال نزدیک ‏شویم حجم سفارشات تولیدکنندگان بالا رفته و چنانچه در انتخاب تولید کننده اشتباه کرده باشید در این زمان فرصت برگشتی هم وجود ندارد و شما سفارشات را به نحو دلخواه دریافت نخواهید کرد.

2. انتخاب اشتباه تولید کننده

برخی از تولیدکنندگان مبنای دقیقی جهت میزان توانایی تولید کارگاه خود ندارند لذا هر نوع سفارشی با هر تیراژی قبول کرده و لذا در زمان تولید با مشکلات متعدد مواجه شده و مجبور می‏شوند با یک سری دلایل بی پایه و اساس تاریخ تحویل سفارش شما رابه تعویق بیاندازند و علاوه بر تاریخ مطمئن باشید کیفیت سفارش شما نیزناخود آگاه کاهش پیدا خواهد کرد.

سفارش سررسید در زمان مناسب مزیت های بسیاری برای شما دارد از جمله اینکه در صورت هر گونه اشتباه فرصتی برای جبران وجود دارد همچنین در صورت سفارش در زمان مناسب شما دچار افزایش قیمت های پایان سال و همچنین افزایش درصد سود فروشندگان به دلیل تقاضای بالا نخواهید شد .

جدا از بحث کیفیت و قیمت شما زمان بیشتری برای پرداختن به جزئیات ، طراحی و متریال دلخواه خود را دارید لذا توصیه ما این است که حتماً این مورد را مورد توجه قرار دهید .
قیمت سالنامه 1397

سالنامه 91

قیمت سالنامه 1397

سررسید تبلیغاتی

سالنامه 91

سررسید 98

سررسید تبلیغاتی

سررسید مذهبی

سررسید 98

قیمت چاپ سالنامه

سررسید مذهبی

سررسید 98

قیمت چاپ سالنامه

چاپ سر رسید

سررسید 98

سالنامه قمر در عقرب

چاپ سر رسید

سالنامه 95

سالنامه قمر در عقرب

سالنامه آماری سال 75

سالنامه 95

سالنامه آماری جهاد کشاورزی

سالنامه آماری سال 75

سررسید عمرنامه

سالنامه آماری جهاد کشاورزی

سر رسیدمدیریتی

سررسید عمرنامه

چاپ سررسید 1397

سر رسیدمدیریتی

سالنامه زیبا

چاپ سررسید 1397

سالنامه سال 98

سالنامه زیبا

سالنامه آماری آذربایجان غربی 98

سالنامه سال 98

سالنامه و چاپ

سالنامه آماری آذربایجان غربی 98

سررسید یک هشتم

سالنامه و چاپ

سالنامه حجامت سال 94

سررسید یک هشتم

جلد سررسید

سالنامه حجامت سال 94

لت سررسید

جلد سررسید

سررسید اختصاصی

لت سررسید

سررسید پرداخت بیمه عمر سامان

سررسید اختصاصی

سررسید خشتی

سررسید پرداخت بیمه عمر سامان

ست مدیریتی

سررسید خشتی

سررسید پزشکی

ست مدیریتی

سررسید پرداخت بیمه سامان

سررسید پزشکی

سالنامه زرتشتی 1394

سررسید پرداخت بیمه سامان