انواع صحافی سررسید

انواع صحافی سر رسید

صحافی دوخت و چسب یا ته دوخت :
در این نوع صحافی پس از چاپ فرم های سر رسید فرم ها در دسته های 8،16، یا 32 تا شده سپس توسط دستگاه ،ترتیب کن و یا به صورت دستی ترتیب می شوند سپس فرم های توسط دستگاه دوخت به همدیگر دوخته شده و جهت ثبات و استحکام بیشتر چسب کشی میشوند تا جهت مرحله اخر وتو جلد ریزی آماده شوند.

صحافی فنر یا دوبل :
در این نوع صحافی بعد از تا شدن, ترتیب شدن فرم ها، و برگه ها برش خورده داخل فنر می شوند . این نوع صحافی از مقاومت کمتری نسبت به صحافی دوخت برخوردار است اما به دلیل راحتی باز و بسته شدن و امکان جداسازی برگه ها مورد توجه برخی از صاحبان مشاغل قرار میگیرد .

صحافی قفل کلاسوری:
در این نوع صحافی مراحل مانند سر رسید سیمی بوده با این تفاوت که کاغذ ها بر طبق قفل مورد استفاده پانچ شده و در جلد ساخته شده قرار می گیرند .

صحافی چسب گرم:
این نوع صحافی مانند صحافی کتاب بوده و فرم ها بعد از ترتیب شدن چسب کشی می شوند یکی از معایب بزرگ این نوع صحافی عدم باز شدن راحت سر رسید است که عمدتا تولید کنندگان را از تولید سر رسید با این نوع صحافی بر حضر می دارد .

صحافی منگنه:
این نوع صحافی بیشتر برای سر رسید ها کم برگ مورد استفاده قرار گرفته و برگه ها بعد از تا و ترتیب شدن توسط جلد و منگنه به هم متصل می شوند .سررسید نظام مهندسی کرمانشاه

سررسيد خادم ملت

سررسید نظام مهندسی کرمانشاه

سر رسید لوکس

سررسيد خادم ملت

سررسید زرتشتی

سر رسید لوکس

سررسید اختصاصی 97

سررسید زرتشتی

سالنامه ناجی کتیبه عشق

سررسید اختصاصی 97

سررسید های 95

سالنامه ناجی کتیبه عشق

سالنامه 89

سررسید های 95

سررسید فانتزی 95

سالنامه 89

سررسید کوچک

سررسید فانتزی 95

سالنامه 87

سررسید کوچک

سررسید بدهی

سالنامه 87

سالنامه بازرگانی خارجی گمرک

سررسید بدهی

سالنامه صادرات واردات

سالنامه بازرگانی خارجی گمرک

چاپ سررسید اختصاصی

سالنامه صادرات واردات

سررسید جی کادر

چاپ سررسید اختصاصی

سالنامه سال 1395

سررسید جی کادر

چاپ سالنامه اختصاصی

سالنامه سال 1395

سررسید پرداخت بیمه عمر سامان

چاپ سالنامه اختصاصی

سررسید های فانتزی

سررسید پرداخت بیمه عمر سامان

طراحی لت سررسید

سررسید های فانتزی

سالنامه سال 85

طراحی لت سررسید

سررسید سایز اروپایی

سالنامه سال 85

سالنامه سال 94

سررسید سایز اروپایی

طرح سررسید لایه باز

سالنامه سال 94

سررسید 1394

طرح سررسید لایه باز

چاپ سالنامه

سررسید 1394

سالنامه و هدایای تبلیغاتی

چاپ سالنامه

سالنامه صنعت بیمه 1393

سالنامه و هدایای تبلیغاتی

سالنامه یعنی چه

سالنامه صنعت بیمه 1393