انواع صحافی سررسید


صحافی دوخت و چسب یا ته دوخت :
در این نوع صحافی پس از چاپ فرم های سر رسید فرم ها در دسته های 8،16، یا 32 تا شده سپس توسط دستگاه ،ترتیب کن و یا به صورت دستی ترتیب می شوند سپس فرم های توسط دستگاه دوخت به همدیگر دوخته شده و جهت ثبات و استحکام بیشتر چسب کشی میشوند تا جهت مرحله اخر وتو جلد ریزی آماده شوند.

صحافی فنر یا دوبل :
در این نوع صحافی بعد از تا شدن, ترتیب شدن فرم ها، و برگه ها برش خورده داخل فنر می شوند . این نوع صحافی از مقاومت کمتری نسبت به صحافی دوخت برخوردار است اما به دلیل راحتی باز و بسته شدن و امکان جداسازی برگه ها مورد توجه برخی از صاحبان مشاغل قرار میگیرد .

صحافی قفل کلاسوری:

در این نوع صحافی مراحل مانند سر رسید سیمی بوده با این تفاوت که کاغذ ها بر طبق قفل مورد استفاده پانچ شده و در جلد ساخته شده قرار می گیرند .

صحافی چسب گرم:
این نوع صحافی مانند صحافی کتاب بوده و فرم ها بعد از ترتیب شدن چسب کشی می شوند یکی از معایب بزرگ این نوع صحافی عدم باز شدن راحت سر رسید است که عمدتا تولید کنندگان را از تولید سر رسید با این نوع صحافی بر حضر می دارد .

صحافی منگنه:
این نوع صحافی بیشتر برای سر رسید ها کم برگ مورد استفاده قرار گرفته و برگه ها بعد از تا و ترتیب شدن توسط جلد و منگنه به هم متصل می شوند .


سالنامه روزنامه ایران

سررسید های نفیس

سالنامه روزنامه ایران

سالنامه آماری وزارت جهاد کشاورزی

سررسید های نفیس

سر رسیدمدیریتی

سالنامه آماری وزارت جهاد کشاورزی

سالنامه حجامت 96

سر رسیدمدیریتی

چاپ سالنامه

سالنامه حجامت 96

سالنامه 98

چاپ سالنامه

سررسید تبلیغاتی

سالنامه 98

سررسید عمده

سررسید تبلیغاتی

سررسید

سررسید عمده

سالنامه چرمی

سررسید

سررسید هفت سین قرآنی

سالنامه چرمی

قیمت چاپ سالنامه 1397

سررسید هفت سین قرآنی

سالنامه بي قانون

قیمت چاپ سالنامه 1397

سالنامه سال 56

سالنامه بي قانون

خرید سالنامه 98

سالنامه سال 56

سالنامه حجامت سال 94

خرید سالنامه 98

سررسید وزیری

سالنامه حجامت سال 94

سررسید یک روزه

سررسید وزیری

تقویم رومیزی فانتزی

سررسید یک روزه

سالنامه قیمت

تقویم رومیزی فانتزی

سالنامه 1393

سالنامه قیمت

سالنامه 1393 هجری شمسی

سالنامه 1393

سالنامه قمری

سالنامه 1393 هجری شمسی

سالنامه حجامت 1395

سالنامه قمری

سررسید فرمبندی

سالنامه حجامت 1395

خرید سالنامه نفیس

سررسید فرمبندی

سالنامه جاودانه های ایران

خرید سالنامه نفیس

سررسید پرداخت بیمه عمر سامان

سالنامه جاودانه های ایران

سررسید رقعی اروپایی

سررسید پرداخت بیمه عمر سامان