انواع صحافی سررسید


صحافی دوخت و چسب یا ته دوخت :
در این نوع صحافی پس از چاپ فرم های سر رسید فرم ها در دسته های 8،16، یا 32 تا شده سپس توسط دستگاه ،ترتیب کن و یا به صورت دستی ترتیب می شوند سپس فرم های توسط دستگاه دوخت به همدیگر دوخته شده و جهت ثبات و استحکام بیشتر چسب کشی میشوند تا جهت مرحله اخر وتو جلد ریزی آماده شوند.

صحافی فنر یا دوبل :
در این نوع صحافی بعد از تا شدن, ترتیب شدن فرم ها، و برگه ها برش خورده داخل فنر می شوند . این نوع صحافی از مقاومت کمتری نسبت به صحافی دوخت برخوردار است اما به دلیل راحتی باز و بسته شدن و امکان جداسازی برگه ها مورد توجه برخی از صاحبان مشاغل قرار میگیرد .

صحافی قفل کلاسوری:

در این نوع صحافی مراحل مانند سر رسید سیمی بوده با این تفاوت که کاغذ ها بر طبق قفل مورد استفاده پانچ شده و در جلد ساخته شده قرار می گیرند .

صحافی چسب گرم:
این نوع صحافی مانند صحافی کتاب بوده و فرم ها بعد از ترتیب شدن چسب کشی می شوند یکی از معایب بزرگ این نوع صحافی عدم باز شدن راحت سر رسید است که عمدتا تولید کنندگان را از تولید سر رسید با این نوع صحافی بر حضر می دارد .

صحافی منگنه:
این نوع صحافی بیشتر برای سر رسید ها کم برگ مورد استفاده قرار گرفته و برگه ها بعد از تا و ترتیب شدن توسط جلد و منگنه به هم متصل می شوند .


سالنامه عبری

سالنامه بیمه

سالنامه عبری

سالنامه 1394

سالنامه بیمه

طرح سررسید لایه باز

سالنامه 1394

ست مدیریتی

طرح سررسید لایه باز

سالنامه سال 63

ست مدیریتی

سررسید طراحی

سالنامه سال 63

سالنامه 2015

سررسید طراحی

سررسید وزیری

سالنامه 2015

سالنامه به انگلیسی

سررسید وزیری

سالنامه سال 85

سالنامه به انگلیسی

سالنامه حجامت سال 1394

سالنامه سال 85

سررسید عمرنامه

سالنامه حجامت سال 1394

سالنامه شیلات ایران

سررسید عمرنامه

چاپ سالنامه اختصاصی 1397

سالنامه شیلات ایران

آستر بدرقه چیست؟

چاپ سالنامه اختصاصی 1397

قیمت سر رسید

آستر بدرقه چیست؟

سررسید لاکچری

قیمت سر رسید

سالنامه آماری استان لرستان

سررسید لاکچری

ست مدیریتی

سالنامه آماری استان لرستان

سررسيد جهان نما

ست مدیریتی

سررسید اختصاصی 1397

سررسيد جهان نما

سررسید فارسی اندروید

سررسید اختصاصی 1397

سالنامه چیست

سررسید فارسی اندروید

خرید سالنامه

سالنامه چیست

قیمت چاپ سر رسید 97

خرید سالنامه

لت سررسید

قیمت چاپ سر رسید 97

سالنامه کردی

لت سررسید

نمونه صفحات سررسید

سالنامه کردی

سالنامه دیواری

نمونه صفحات سررسید