انواع صحافی سررسید


صحافی دوخت و چسب یا ته دوخت :
در این نوع صحافی پس از چاپ فرم های سر رسید فرم ها در دسته های 8،16، یا 32 تا شده سپس توسط دستگاه ،ترتیب کن و یا به صورت دستی ترتیب می شوند سپس فرم های توسط دستگاه دوخت به همدیگر دوخته شده و جهت ثبات و استحکام بیشتر چسب کشی میشوند تا جهت مرحله اخر وتو جلد ریزی آماده شوند.

صحافی فنر یا دوبل :
در این نوع صحافی بعد از تا شدن, ترتیب شدن فرم ها، و برگه ها برش خورده داخل فنر می شوند . این نوع صحافی از مقاومت کمتری نسبت به صحافی دوخت برخوردار است اما به دلیل راحتی باز و بسته شدن و امکان جداسازی برگه ها مورد توجه برخی از صاحبان مشاغل قرار میگیرد .

صحافی قفل کلاسوری:

در این نوع صحافی مراحل مانند سر رسید سیمی بوده با این تفاوت که کاغذ ها بر طبق قفل مورد استفاده پانچ شده و در جلد ساخته شده قرار می گیرند .

صحافی چسب گرم:
این نوع صحافی مانند صحافی کتاب بوده و فرم ها بعد از ترتیب شدن چسب کشی می شوند یکی از معایب بزرگ این نوع صحافی عدم باز شدن راحت سر رسید است که عمدتا تولید کنندگان را از تولید سر رسید با این نوع صحافی بر حضر می دارد .

صحافی منگنه:
این نوع صحافی بیشتر برای سر رسید ها کم برگ مورد استفاده قرار گرفته و برگه ها بعد از تا و ترتیب شدن توسط جلد و منگنه به هم متصل می شوند .


سالنامه هجری قمری

سالنامه جامع اقتصاد ایران

سالنامه هجری قمری

2 سالانه

سالنامه جامع اقتصاد ایران

سررسید

2 سالانه

قصه ما ب سررسید

سررسید

سالنامه صنعت بیمه 1398

قصه ما ب سررسید

سالنامه خورشیدی

سالنامه صنعت بیمه 1398

شاخص‌هاي كيفيت و انواع مقوا در جعبه‌سازي

سالنامه خورشیدی

سررسید چیست ؟

شاخص‌هاي كيفيت و انواع مقوا در جعبه‌سازي

سالنامه رومیزی

سررسید چیست ؟

سررسید قیمت

سالنامه رومیزی

سررسيد قيمت

سررسید قیمت

سالنامه لشگر ده سید الشهدا

سررسيد قيمت

تقویم چیست؟

سالنامه لشگر ده سید الشهدا

سررسید سال 98

تقویم چیست؟

سالنامه سال 63

سررسید سال 98

سررسید خرید

سالنامه سال 63

ابعاد سررسید اروپایی

سررسید خرید

سالنامه حجامت 1395

ابعاد سررسید اروپایی

سر رسید 97

سالنامه حجامت 1395

سالنامه 1398

سر رسید 97

سالنامه زرتشتی 1393

سالنامه 1398

سالنامه چىست

سالنامه زرتشتی 1393

سررسید سایز اروپایی

سالنامه چىست

سررسید خاص

سررسید سایز اروپایی

سررسيد شيراز

سررسید خاص

خرید سررسید 97

سررسيد شيراز

سررسید طراحی

خرید سررسید 97

سالنامه ی كوردی

سررسید طراحی

سالنامه 1394

سالنامه ی كوردی