انواع صحافی سررسید


صحافی دوخت و چسب یا ته دوخت :
در این نوع صحافی پس از چاپ فرم های سر رسید فرم ها در دسته های 8،16، یا 32 تا شده سپس توسط دستگاه ،ترتیب کن و یا به صورت دستی ترتیب می شوند سپس فرم های توسط دستگاه دوخت به همدیگر دوخته شده و جهت ثبات و استحکام بیشتر چسب کشی میشوند تا جهت مرحله اخر وتو جلد ریزی آماده شوند.

صحافی فنر یا دوبل :
در این نوع صحافی بعد از تا شدن, ترتیب شدن فرم ها، و برگه ها برش خورده داخل فنر می شوند . این نوع صحافی از مقاومت کمتری نسبت به صحافی دوخت برخوردار است اما به دلیل راحتی باز و بسته شدن و امکان جداسازی برگه ها مورد توجه برخی از صاحبان مشاغل قرار میگیرد .


صحافی قفل کلاسوری:
در این نوع صحافی مراحل مانند سر رسید سیمی بوده با این تفاوت که کاغذ ها بر طبق قفل مورد استفاده پانچ شده و در جلد ساخته شده قرار می گیرند .

صحافی چسب گرم:
این نوع صحافی مانند صحافی کتاب بوده و فرم ها بعد از ترتیب شدن چسب کشی می شوند یکی از معایب بزرگ این نوع صحافی عدم باز شدن راحت سر رسید است که عمدتا تولید کنندگان را از تولید سر رسید با این نوع صحافی بر حضر می دارد .

صحافی منگنه:
این نوع صحافی بیشتر برای سر رسید ها کم برگ مورد استفاده قرار گرفته و برگه ها بعد از تا و ترتیب شدن توسط جلد و منگنه به هم متصل می شوند .سررسید خشکبیجار

سررسید وزیری چیست

سررسید خشکبیجار

لیست قیمت سر رسید

سررسید وزیری چیست

قیمت سر رسید

لیست قیمت سر رسید

ست مدیریتی با سررسید لوکس

قیمت سر رسید

طراحی صفحات داخلی سررسید

ست مدیریتی با سررسید لوکس

سررسید لیست قیمت

طراحی صفحات داخلی سررسید

سررسید گل نرگس

سررسید لیست قیمت

سررسید ارزان

سررسید گل نرگس

سررسید تیرداد

سررسید ارزان

سالنامه آماری سازمان ثبت احوال

سررسید تیرداد

سالنامه رومیزی

سالنامه آماری سازمان ثبت احوال

قیمت چاپ سررسید 1397

سالنامه رومیزی

چاپ تقویم

قیمت چاپ سررسید 1397

سررسید های نفیس

چاپ تقویم

سالنامه ي كو جي

سررسید های نفیس

فروش سررسید 98

سالنامه ي كو جي

سررسید در ایندیزاین

فروش سررسید 98

سالنامه گاد 5

سررسید در ایندیزاین

سررسید فرمبندی

سالنامه گاد 5

سر رسید

سررسید فرمبندی

سررسید حسابداری

سر رسید

سالنامه چىست

سررسید حسابداری

چاپ سررسید 98

سالنامه چىست

سررسید خاص

چاپ سررسید 98

سررسید مذهبی

سررسید خاص

سررسید اختصاصی چیست؟

سررسید مذهبی

سررسید سال 99

سررسید اختصاصی چیست؟

بهترین زمان برای سفارش سررسید

سررسید سال 99

قیمت چاپ سالنامه

بهترین زمان برای سفارش سررسید