انواع صحافی سررسید


صحافی دوخت و چسب یا ته دوخت :
در این نوع صحافی پس از چاپ فرم های سر رسید فرم ها در دسته های 8،16، یا 32 تا شده سپس توسط دستگاه ،ترتیب کن و یا به صورت دستی ترتیب می شوند سپس فرم های توسط دستگاه دوخت به همدیگر دوخته شده و جهت ثبات و استحکام بیشتر چسب کشی میشوند تا جهت مرحله اخر وتو جلد ریزی آماده شوند.

صحافی فنر یا دوبل :
در این نوع صحافی بعد از تا شدن, ترتیب شدن فرم ها، و برگه ها برش خورده داخل فنر می شوند . این نوع صحافی از مقاومت کمتری نسبت به صحافی دوخت برخوردار است اما به دلیل راحتی باز و بسته شدن و امکان جداسازی برگه ها مورد توجه برخی از صاحبان مشاغل قرار میگیرد .

صحافی قفل کلاسوری:

در این نوع صحافی مراحل مانند سر رسید سیمی بوده با این تفاوت که کاغذ ها بر طبق قفل مورد استفاده پانچ شده و در جلد ساخته شده قرار می گیرند .

صحافی چسب گرم:
این نوع صحافی مانند صحافی کتاب بوده و فرم ها بعد از ترتیب شدن چسب کشی می شوند یکی از معایب بزرگ این نوع صحافی عدم باز شدن راحت سر رسید است که عمدتا تولید کنندگان را از تولید سر رسید با این نوع صحافی بر حضر می دارد .

صحافی منگنه:
این نوع صحافی بیشتر برای سر رسید ها کم برگ مورد استفاده قرار گرفته و برگه ها بعد از تا و ترتیب شدن توسط جلد و منگنه به هم متصل می شوند .سالنامه آماری 85

سالنامه دیواری

سالنامه آماری 85

سررسید و هدایای تبلیغاتی

سالنامه دیواری

سررسید های نفیس

سررسید و هدایای تبلیغاتی

سالنامه گل نرگس

سررسید های نفیس

سالنامه باستانی

سالنامه گل نرگس

سالنامه خراسان رضوی

سالنامه باستانی

سالنامه هفت سین قرانی

سالنامه خراسان رضوی

آموزش طراحی سالنامه

سالنامه هفت سین قرانی

سررسید و ارگانایزر نفیس

آموزش طراحی سالنامه

روانشناسی رنگ طلایی

سررسید و ارگانایزر نفیس

سررسید دستیار مهندسی

روانشناسی رنگ طلایی

سالنامه خرید

سررسید دستیار مهندسی

قیمت سر رسید

سالنامه خرید

دفتر یادداشت هولوگرامی

قیمت سر رسید

سالنامه آماری آذربایجان غربی 98

دفتر یادداشت هولوگرامی

سررسید لیست قیمت

سالنامه آماری آذربایجان غربی 98

سالنامه فارسی 1394

سررسید لیست قیمت

ویدیوهای آموزشی

سالنامه فارسی 1394

سررسید حواله های پدیده شاندیز

ویدیوهای آموزشی

سالنامه سال 1398

سررسید حواله های پدیده شاندیز

سالنامه 2574

سالنامه سال 1398

سالنامه چرمی

سالنامه 2574

سالنامه سال 98

سالنامه چرمی

سررسید ارزان

سالنامه سال 98

سررسيد 98

سررسید ارزان

طرح صفحات سررسید

سررسيد 98

سررسید رقعی اروپایی

طرح صفحات سررسید

سررسید جی کادر

سررسید رقعی اروپایی

سالنامه صنعت بیمه 1398

سررسید جی کادر