انواع صحافی سررسید


صحافی دوخت و چسب یا ته دوخت :
در این نوع صحافی پس از چاپ فرم های سر رسید فرم ها در دسته های 8،16، یا 32 تا شده سپس توسط دستگاه ،ترتیب کن و یا به صورت دستی ترتیب می شوند سپس فرم های توسط دستگاه دوخت به همدیگر دوخته شده و جهت ثبات و استحکام بیشتر چسب کشی میشوند تا جهت مرحله اخر وتو جلد ریزی آماده شوند.

صحافی فنر یا دوبل :
در این نوع صحافی بعد از تا شدن, ترتیب شدن فرم ها، و برگه ها برش خورده داخل فنر می شوند . این نوع صحافی از مقاومت کمتری نسبت به صحافی دوخت برخوردار است اما به دلیل راحتی باز و بسته شدن و امکان جداسازی برگه ها مورد توجه برخی از صاحبان مشاغل قرار میگیرد .

صحافی قفل کلاسوری:

در این نوع صحافی مراحل مانند سر رسید سیمی بوده با این تفاوت که کاغذ ها بر طبق قفل مورد استفاده پانچ شده و در جلد ساخته شده قرار می گیرند .

صحافی چسب گرم:
این نوع صحافی مانند صحافی کتاب بوده و فرم ها بعد از ترتیب شدن چسب کشی می شوند یکی از معایب بزرگ این نوع صحافی عدم باز شدن راحت سر رسید است که عمدتا تولید کنندگان را از تولید سر رسید با این نوع صحافی بر حضر می دارد .

صحافی منگنه:
این نوع صحافی بیشتر برای سر رسید ها کم برگ مورد استفاده قرار گرفته و برگه ها بعد از تا و ترتیب شدن توسط جلد و منگنه به هم متصل می شوند .سالنامه شیعه

مراحل صحافی

سالنامه شیعه

سررسید موفقیت

مراحل صحافی

قیمت چاپ سر رسید 1397

سررسید موفقیت

سررسید خرید

قیمت چاپ سر رسید 1397

نکاتی در مورد تقویم دیواری

سررسید خرید

قیمت سررسید رقعی

نکاتی در مورد تقویم دیواری

جلد سررسید

قیمت سررسید رقعی

سالنامه نجومی

جلد سررسید

سررسید قرآنی

سالنامه نجومی

سالنامه اختصاصی 98

سررسید قرآنی

سالنامه آماری قم

سالنامه اختصاصی 98

نحوه شکل گیری تقویم

سالنامه آماری قم

سایز سررسید اروپایی

نحوه شکل گیری تقویم

سالنامه زرتشتی

سایز سررسید اروپایی

سالنامه فارسی

سالنامه زرتشتی

سالنامه و تقویم رومیزی

سالنامه فارسی

جشنواره 2 سالانه انیمیشن

سالنامه و تقویم رومیزی

سررسيد سال 1398

جشنواره 2 سالانه انیمیشن

سود در سررسید یکساله

سررسيد سال 1398

چاپ تقویم

سود در سررسید یکساله

سررسید تبلیغاتی 95

چاپ تقویم

سررسید دستیار

سررسید تبلیغاتی 95

سالنامه های قدیمی

سررسید دستیار

سالنامه لشگر عاشورا

سالنامه های قدیمی

قیمت سالنامه تبلیغاتی

سالنامه لشگر عاشورا

سررسید وزیری جلد سلفون

قیمت سالنامه تبلیغاتی

سالنامه سال 95

سررسید وزیری جلد سلفون

سررسید 97

سالنامه سال 95

سررسیدهای فانتزی

سررسید 97