انواع صحافی سررسید


صحافی دوخت و چسب یا ته دوخت :
در این نوع صحافی پس از چاپ فرم های سر رسید فرم ها در دسته های 8،16، یا 32 تا شده سپس توسط دستگاه ،ترتیب کن و یا به صورت دستی ترتیب می شوند سپس فرم های توسط دستگاه دوخت به همدیگر دوخته شده و جهت ثبات و استحکام بیشتر چسب کشی میشوند تا جهت مرحله اخر وتو جلد ریزی آماده شوند.

صحافی فنر یا دوبل :
در این نوع صحافی بعد از تا شدن, ترتیب شدن فرم ها، و برگه ها برش خورده داخل فنر می شوند . این نوع صحافی از مقاومت کمتری نسبت به صحافی دوخت برخوردار است اما به دلیل راحتی باز و بسته شدن و امکان جداسازی برگه ها مورد توجه برخی از صاحبان مشاغل قرار میگیرد .


صحافی قفل کلاسوری:
در این نوع صحافی مراحل مانند سر رسید سیمی بوده با این تفاوت که کاغذ ها بر طبق قفل مورد استفاده پانچ شده و در جلد ساخته شده قرار می گیرند .

صحافی چسب گرم:
این نوع صحافی مانند صحافی کتاب بوده و فرم ها بعد از ترتیب شدن چسب کشی می شوند یکی از معایب بزرگ این نوع صحافی عدم باز شدن راحت سر رسید است که عمدتا تولید کنندگان را از تولید سر رسید با این نوع صحافی بر حضر می دارد .

صحافی منگنه:
این نوع صحافی بیشتر برای سر رسید ها کم برگ مورد استفاده قرار گرفته و برگه ها بعد از تا و ترتیب شدن توسط جلد و منگنه به هم متصل می شوند .خرید سالنامه 98

لت گذاری سررسید

خرید سالنامه 98

سالنامه آماری آذربایجان غربی 98

لت گذاری سررسید

سالنامه توفیق 1348

سالنامه آماری آذربایجان غربی 98

سایز سررسید اروپایی

سالنامه توفیق 1348

سررسید 98

سایز سررسید اروپایی

سالنامه 98 دانلود

سررسید 98

ست سررسید 98

سالنامه 98 دانلود

سررسید وریزی چیست؟

ست سررسید 98

سالنامه زرتشتی 1393

سررسید وریزی چیست؟

ست سررسید 98

سالنامه زرتشتی 1393

نکاتی در مورد تقویم دیواری

ست سررسید 98

سالنامه آماری گمرک

نکاتی در مورد تقویم دیواری

سفارش سررسید 97

سالنامه آماری گمرک

سالنامه شیلات ایران

سفارش سررسید 97

سالنامه قرانی

سالنامه شیلات ایران

سررسید تنها

سالنامه قرانی

سررسید رقعی اروپایی

سررسید تنها

سررسید خادم ملت

سررسید رقعی اروپایی

سررسید نظام مهندسی تهران

سررسید خادم ملت

لت سررسید

سررسید نظام مهندسی تهران

دفترچه یادداشت چرمی

لت سررسید

سالنامه هواشناسی

دفترچه یادداشت چرمی

ست سررسید مدیریتی

سالنامه هواشناسی

سالنامه آماری ثبت احوال

ست سررسید مدیریتی

سالنامه روزنامه فرهیختگان

سالنامه آماری ثبت احوال

سررسید قطع اروپایی

سالنامه روزنامه فرهیختگان

سالنامه 1395

سررسید قطع اروپایی

سالنامه کتیبه عشق

سالنامه 1395

سالنامه 91

سالنامه کتیبه عشق