انواع صحافی سررسید


صحافی دوخت و چسب یا ته دوخت :
در این نوع صحافی پس از چاپ فرم های سر رسید فرم ها در دسته های 8،16، یا 32 تا شده سپس توسط دستگاه ،ترتیب کن و یا به صورت دستی ترتیب می شوند سپس فرم های توسط دستگاه دوخت به همدیگر دوخته شده و جهت ثبات و استحکام بیشتر چسب کشی میشوند تا جهت مرحله اخر وتو جلد ریزی آماده شوند.

صحافی فنر یا دوبل :
در این نوع صحافی بعد از تا شدن, ترتیب شدن فرم ها، و برگه ها برش خورده داخل فنر می شوند . این نوع صحافی از مقاومت کمتری نسبت به صحافی دوخت برخوردار است اما به دلیل راحتی باز و بسته شدن و امکان جداسازی برگه ها مورد توجه برخی از صاحبان مشاغل قرار میگیرد .

صحافی قفل کلاسوری:

در این نوع صحافی مراحل مانند سر رسید سیمی بوده با این تفاوت که کاغذ ها بر طبق قفل مورد استفاده پانچ شده و در جلد ساخته شده قرار می گیرند .

صحافی چسب گرم:
این نوع صحافی مانند صحافی کتاب بوده و فرم ها بعد از ترتیب شدن چسب کشی می شوند یکی از معایب بزرگ این نوع صحافی عدم باز شدن راحت سر رسید است که عمدتا تولید کنندگان را از تولید سر رسید با این نوع صحافی بر حضر می دارد .

صحافی منگنه:
این نوع صحافی بیشتر برای سر رسید ها کم برگ مورد استفاده قرار گرفته و برگه ها بعد از تا و ترتیب شدن توسط جلد و منگنه به هم متصل می شوند .ابعاد سررسید رقعی

جلد سررسید لایه باز

ابعاد سررسید رقعی

سالنامه زردتشتی

جلد سررسید لایه باز

کاور سررسید رقعی

سالنامه زردتشتی

چاپ سررسید اختصاصی 1397

کاور سررسید رقعی

سررسید قیمت

چاپ سررسید اختصاصی 1397

گالری سررسید

سررسید قیمت

سررسید رقعی

گالری سررسید

سالنامه آماری سال 75

سررسید رقعی

سالنامه شیلات ایران

سالنامه آماری سال 75

سررسید حافظ 94

سالنامه شیلات ایران

سررسید 1398

سررسید حافظ 94

سالنامه زرتشتیان

سررسید 1398

سررسید و تقویم

سالنامه زرتشتیان

سفارش سررسید

سررسید و تقویم

سالنامه سلامت نسخه 4

سفارش سررسید

سررسید لایه باز 94

سالنامه سلامت نسخه 4

سررسید رقعی 95

سررسید لایه باز 94

سررسید جی کادر

سررسید رقعی 95

سالنامه طبری

سررسید جی کادر

سالنامه جامع اقتصاد ایران

سالنامه طبری

سررسید تبریز

سالنامه جامع اقتصاد ایران

سالنامه حجامت 94

سررسید تبریز

سالنامه شمسی 1398

سالنامه حجامت 94

سررسید فلش دار

سالنامه شمسی 1398

سالنامه گنجینه ماندگار

سررسید فلش دار

سالنامه شرق 93

سالنامه گنجینه ماندگار

سررسید وزیری

سالنامه شرق 93

چاپ سررسید تهران

سررسید وزیری

سررسید دیجیتال فارسی

چاپ سررسید تهران