انواع تقویم رومیزی


برای دسته بندی تقویم های رومیزی گزینه های متفاوتی وجود دارد، از جمله این گزینه ها تقسیم بندی بر اساس جنس پایه تقویم است. تقویم های رومیزی بر اساس جنس پایه به 6 دسته تقسیم می شوند، که در زیر دسته ها به همراه تصاویر نمونه معرفی می شوند.


تقویم رومیزی فلزی
تقویم رومیزی پلکسی
تقویم رومیزی سخت
تقویم رومیزی مقوایی
تقویم رومیزی چوبی


تقویم رومیزی چرمی

سالنامه خراسان رضوی

سالنامه صالحین

سالنامه خراسان رضوی

سالنامه لایه باز

سالنامه صالحین

سررسید های نفیس

سالنامه لایه باز

سالنامه اختصاصی 98

سررسید های نفیس

سررسید گذشته بانک ملت

سالنامه اختصاصی 98

سالنامه آماری ثبت احوال

سررسید گذشته بانک ملت

سررسید فارسی اندروید

سالنامه آماری ثبت احوال

سالنامه گاد 5

سررسید فارسی اندروید

سالنامه زرتشتی

سالنامه گاد 5

خرید سالنامه 98

سالنامه زرتشتی

قیمت سر رسید

خرید سالنامه 98

سالنامه صنعت بیمه

قیمت سر رسید

سررسید وزیری

سالنامه صنعت بیمه

سالنامه گنجینه ماندگار

سررسید وزیری

چاپ سررسید 1397

سالنامه گنجینه ماندگار

سررسید انگلیسی

چاپ سررسید 1397

سالنامه فارسی

سررسید انگلیسی

روبان سررسید

سالنامه فارسی

سالنامه عصر روح الله

روبان سررسید

سالنامه من

سالنامه عصر روح الله

سررسید اروپایی 96

سالنامه من

سررسید و ارگانایزر نفیس

سررسید اروپایی 96

لت سررسید

سررسید و ارگانایزر نفیس

سر رسید 97

لت سررسید

سالنامه هخامنشی

سر رسید 97

طراحی لت سررسید

سالنامه هخامنشی

سفارش سررسید

طراحی لت سررسید

فروش سررسید

سفارش سررسید

سالنامه های قدیمی

فروش سررسید