اطلاعات صفحات داخلی سررسید


سررسیدها از لحاظ محتوی داخلی معمولا به سه بخش تقسییم می شوند.

بخش اول

مقدمه، که می تواند شامل تصاویر نوروز، تصاویر تبلیغاتی (لت های سررسید)، مشخصات دارنده سررسید، تعطیلات رسمی کل سال و … باشد.

بخش دوم

صفحات داخلی سررسید، همان صفحات تاریخ دار سررسید می باشد. البته این صفحات نیز به چهار مدل تقسیم بندی شده و  چاپ می شوند.

1.سررسیدهای روزانه (جمعه جدا): در آن هر روز یک صفحه جداگانه را به خود اختصاص می دهد. سررسیدهای جمعه جدا به دلیل اختصاص دادن یک صفحه مجزا به هر روز دارای فضای بیشتری می باشندو برای افرادی که مطالب زیادی را در طی یک روز یادداشت می کنند بسیار مناسب است. تعداد صفحات این سررسیدها بیشتر از سایر سررسیدهاست.


2.سررسید روزانه (پنج شنبه و جمه با هم): به جز روزهای پنج شنبه و جمعه باقی روزهای هفته، هر یک در صفحه ای جداگانه قرار دارند. سررسیدهای پنج شنبه و جمعه با هم فضای کافی و مناسب را در اختیار شما قرار میدهد تا یادداشت های روزانه خود را در آن ثبت نمایید.


3.سررسید دو روزشمار: در هر صفحه از این سررسید دو روز هفته جانمایی شده است. (نکته: روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه در یک صفحه قرار گرفته اند.


4.سررسید هفته شمار: در این مدل هر هفته از سال در دو صفحه رو به روی هم قرار گرفته اند. در سررسیدهای هفته شمار، شما تنها می توانید یادداشت های کوتاه مانند برنام های روزانه را در آن یادداشت نمایید. برای افرادی که میخواهند برنامه روزانه خود را به یاد داشته باشند و یا به طور مداوم سررسیدشان همراهشان باشد، گزینه بسیار مناسبی است.


بخش سوم

قسمت پایانی، این بخش شامل برگه های یادداشت، اطلاعات مهندسی، اختلاف ساعت رسمی، تلفن های ضروری و ... می باشد. در برخی از سررسیدها نیز با توجه به سفارش مشتری و زمینه کاری مجموعه سفارش دهنده ممکن است اطلاعاتی متناسب با حوزه کاری آن مجموعه در قسمت پایانی سررسیدها درج شود.
سالنامه آماری آموزش و پرورش

سررسید چیست

سالنامه آماری آموزش و پرورش

چاپ سررسید اروپایی

سررسید چیست

چاپ سررسید تهران

چاپ سررسید اروپایی

پلنر چیست؟

چاپ سررسید تهران

سالنامه فارسی

پلنر چیست؟

سالنامه آماری گمرک

سالنامه فارسی

سررسید چک در اکسل

سالنامه آماری گمرک

چاپ سالنامه

سررسید چک در اکسل

سالنامه هلال غم

چاپ سالنامه

سالنامه سال 69

سالنامه هلال غم

سررسید نظام مهندسی کرمانشاه

سالنامه سال 69

پلنر روزانه

سررسید نظام مهندسی کرمانشاه

قیمت سالنامه 1398

پلنر روزانه

ست مدیریتی

قیمت سالنامه 1398

سررسید تبلیغاتی

ست مدیریتی

ست مدیریتی ارگانایزر

سررسید تبلیغاتی

سررسید ارزان 94

ست مدیریتی ارگانایزر

سالنامه سلامت نسخه 5

سررسید ارزان 94

صحافی سررسید اروپایی

سالنامه سلامت نسخه 5

سالنامه ناجی کتیبه عشق

صحافی سررسید اروپایی

سالنامه سال 95

سالنامه ناجی کتیبه عشق

سررسید و تقویم 94

سالنامه سال 95

ست مدیریتی

سررسید و تقویم 94

سالنامه کشاورزی

ست مدیریتی

سرسید 1397

سالنامه کشاورزی

سررسید اختصاصی 97

سرسید 1397

سالنامه خراسان رضوی

سررسید اختصاصی 97

سررسید تیرداد

سالنامه خراسان رضوی

روانشناسی رنگ زرد

سررسید تیرداد