اطلاعات صفحات داخلی سررسید


سررسیدها از لحاظ محتوی داخلی معمولا به سه بخش تقسییم می شوند.

بخش اول

مقدمه، که می تواند شامل تصاویر نوروز، تصاویر تبلیغاتی (لت های سررسید)، مشخصات دارنده سررسید، تعطیلات رسمی کل سال و … باشد.

بخش دوم

صفحات داخلی سررسید، همان صفحات تاریخ دار سررسید می باشد. البته این صفحات نیز به چهار مدل تقسیم بندی شده و  چاپ می شوند.

1.سررسیدهای روزانه (جمعه جدا): در آن هر روز یک صفحه جداگانه را به خود اختصاص می دهد.

2.سررسید روزانه (پنج شنبه و جمه با هم): به جز روزهای پنج شنبه و جمعه باقی روزهای هفته، هر یک در صفحه ای جداگانه قرار دارند.

3.سررسید دو روزشمار: در هر صفحه از این سررسید دوو روز هفته جانمایی شده اس. (نکته: روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه در یک صفحه قرار گرفته اند.)

4.سررسید هفته شمار: در این مدل هر هفته از سال در دو صفحه رو به روی هم قرار گرفته اند.

بخش سوم

پایانی، این بخش شامل برگه های یادداشت، اطلاعات مهندسی، اختلاف ساعت رسمی، تلفن های ضروری و … می باشد.
سررسید پرداخت بیمه سامان

سررسید 1398

سررسید پرداخت بیمه سامان

سالنامه خرید

سررسید 1398

سالنامه آماری 85

سالنامه خرید

سالنامه لشگر ده سید الشهدا

سالنامه آماری 85

سالنامه ناجی کتیبه عشق

سالنامه لشگر ده سید الشهدا

سررسید گذشته بانک ملت

سالنامه ناجی کتیبه عشق

جلد سررسید

سررسید گذشته بانک ملت

سالنامه سال 98

جلد سررسید

لوگو سالنامه

سالنامه سال 98

سالنامه چرمی

لوگو سالنامه

سالنامه روزنامه ایران

سالنامه چرمی

قیمت سر رسید

سالنامه روزنامه ایران

سررسيد شيراز

قیمت سر رسید

سالنامه روزنامه شرق

سررسيد شيراز

سررسید فلش دار

سالنامه روزنامه شرق

سررسید اختصاصی 1398

سررسید فلش دار

نکاتی در مورد دوخت جلد

سررسید اختصاصی 1398

سالنامه کردی

نکاتی در مورد دوخت جلد

قیمت سررسید 99

سالنامه کردی

سررسید

قیمت سررسید 99

نمونه لت سررسید

سررسید

سررسيد و تقويم

نمونه لت سررسید

سالنامه سلامت نسخه 4

سررسيد و تقويم

سالنامه ی آماری ایران

سالنامه سلامت نسخه 4

سالنامه حجامت 95

سالنامه ی آماری ایران

سالنامه کشاورزی

سالنامه حجامت 95

سالنامه مرکز آمار ایران

سالنامه کشاورزی

چاپ سررسید اختصاصی 1397

سالنامه مرکز آمار ایران

سالنامه فارسی به انگلیسی

چاپ سررسید اختصاصی 1397