اطلاعات صفحات داخلی سررسید


سررسیدها از لحاظ محتوی داخلی معمولا به سه بخش تقسییم می شوند.

بخش اول

مقدمه، که می تواند شامل تصاویر نوروز، تصاویر تبلیغاتی (لت های سررسید)، مشخصات دارنده سررسید، تعطیلات رسمی کل سال و … باشد.

بخش دوم

صفحات داخلی سررسید، همان صفحات تاریخ دار سررسید می باشد. البته این صفحات نیز به چهار مدل تقسیم بندی شده و  چاپ می شوند.

1.سررسیدهای روزانه (جمعه جدا): در آن هر روز یک صفحه جداگانه را به خود اختصاص می دهد. سررسیدهای جمعه جدا به دلیل اختصاص دادن یک صفحه مجزا به هر روز دارای فضای بیشتری می باشندو برای افرادی که مطالب زیادی را در طی یک روز یادداشت می کنند بسیار مناسب است. تعداد صفحات این سررسیدها بیشتر از سایر سررسیدهاست.


2.سررسید روزانه (پنج شنبه و جمه با هم): به جز روزهای پنج شنبه و جمعه باقی روزهای هفته، هر یک در صفحه ای جداگانه قرار دارند. سررسیدهای پنج شنبه و جمعه با هم فضای کافی و مناسب را در اختیار شما قرار میدهد تا یادداشت های روزانه خود را در آن ثبت نمایید.


3.سررسید دو روزشمار: در هر صفحه از این سررسید دو روز هفته جانمایی شده است. (نکته: روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه در یک صفحه قرار گرفته اند.


4.سررسید هفته شمار: در این مدل هر هفته از سال در دو صفحه رو به روی هم قرار گرفته اند. در سررسیدهای هفته شمار، شما تنها می توانید یادداشت های کوتاه مانند برنام های روزانه را در آن یادداشت نمایید. برای افرادی که میخواهند برنامه روزانه خود را به یاد داشته باشند و یا به طور مداوم سررسیدشان همراهشان باشد، گزینه بسیار مناسبی است.


بخش سوم

قسمت پایانی، این بخش شامل برگه های یادداشت، اطلاعات مهندسی، اختلاف ساعت رسمی، تلفن های ضروری و ... می باشد. در برخی از سررسیدها نیز با توجه به سفارش مشتری و زمینه کاری مجموعه سفارش دهنده ممکن است اطلاعاتی متناسب با حوزه کاری آن مجموعه در قسمت پایانی سررسیدها درج شود.سالنامه حجامت 1395

سالنامه 85

سالنامه حجامت 1395

سالنامه کوردی

سالنامه 85

سر رسید 1398

سالنامه کوردی

قیمت چاپ سررسید

سر رسید 1398

سررسید 2 روزه

قیمت چاپ سررسید

قیمت سررسید اروپایی

سررسید 2 روزه

قیمت سالنامه 98

قیمت سررسید اروپایی

طرح سررسید لایه باز

قیمت سالنامه 98

سالنامه آماری ثبت احوال

طرح سررسید لایه باز

سر رسید جلد نرم

سالنامه آماری ثبت احوال

سالنامه شیلات ایران

سر رسید جلد نرم

سالنامه بي قانون

سالنامه شیلات ایران

سررسید قطع رقعی

سالنامه بي قانون

articles-calendar-97/مقالات

سررسید قطع رقعی

سالنامه سال 1398

articles-calendar-97/مقالات

سالنامه نوروزی روزنامه اعتماد

سالنامه سال 1398

چاپ سالنامه

سالنامه نوروزی روزنامه اعتماد

سالنامه سلامت نسخه 4

چاپ سالنامه

سالنامه حجامت سال 1394

سالنامه سلامت نسخه 4

سالنامه زرتشتی 1393

سالنامه حجامت سال 1394

سالنامه سلامت 98

سالنامه زرتشتی 1393

قیمت چاپ سر رسید

سالنامه سلامت 98

سالنامه سال 98

قیمت چاپ سر رسید

سالنامه ي كو جي

سالنامه سال 98

سالنامه 98 دانلود

سالنامه ي كو جي

سررسید دستیار

سالنامه 98 دانلود

لت سررسید

سررسید دستیار

سررسید وزیری جلد سلفون

لت سررسید

سالنامه زرتشتي

سررسید وزیری جلد سلفون