اطلاعات صفحات داخلی سررسید


سررسیدها از لحاظ محتوی داخلی معمولا به سه بخش تقسییم می شوند.

بخش اول

مقدمه، که می تواند شامل تصاویر نوروز، تصاویر تبلیغاتی (لت های سررسید)، مشخصات دارنده سررسید، تعطیلات رسمی کل سال و … باشد.

بخش دوم

صفحات داخلی سررسید، همان صفحات تاریخ دار سررسید می باشد. البته این صفحات نیز به چهار مدل تقسیم بندی شده و  چاپ می شوند.

1.سررسیدهای روزانه (جمعه جدا): در آن هر روز یک صفحه جداگانه را به خود اختصاص می دهد. سررسیدهای جمعه جدا به دلیل اختصاص دادن یک صفحه مجزا به هر روز دارای فضای بیشتری می باشندو برای افرادی که مطالب زیادی را در طی یک روز یادداشت می کنند بسیار مناسب است. تعداد صفحات این سررسیدها بیشتر از سایر سررسیدهاست.


2.سررسید روزانه (پنج شنبه و جمه با هم): به جز روزهای پنج شنبه و جمعه باقی روزهای هفته، هر یک در صفحه ای جداگانه قرار دارند. سررسیدهای پنج شنبه و جمعه با هم فضای کافی و مناسب را در اختیار شما قرار میدهد تا یادداشت های روزانه خود را در آن ثبت نمایید.


3.سررسید دو روزشمار: در هر صفحه از این سررسید دو روز هفته جانمایی شده است. (نکته: روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه در یک صفحه قرار گرفته اند.


4.سررسید هفته شمار: در این مدل هر هفته از سال در دو صفحه رو به روی هم قرار گرفته اند. در سررسیدهای هفته شمار، شما تنها می توانید یادداشت های کوتاه مانند برنام های روزانه را در آن یادداشت نمایید. برای افرادی که میخواهند برنامه روزانه خود را به یاد داشته باشند و یا به طور مداوم سررسیدشان همراهشان باشد، گزینه بسیار مناسبی است.


بخش سوم

قسمت پایانی، این بخش شامل برگه های یادداشت، اطلاعات مهندسی، اختلاف ساعت رسمی، تلفن های ضروری و ... می باشد. در برخی از سررسیدها نیز با توجه به سفارش مشتری و زمینه کاری مجموعه سفارش دهنده ممکن است اطلاعاتی متناسب با حوزه کاری آن مجموعه در قسمت پایانی سررسیدها درج شود.
سالنامه باستانی

سالنامه 98

سالنامه باستانی

سالنامه شیعه

سالنامه 98

سررسید خاص

سالنامه شیعه

طرح سررسید 94

سررسید خاص

ست سررسید مدیریتی

طرح سررسید 94

سررسید 98 ارزان

ست سررسید مدیریتی

سالنامه سال 69

سررسید 98 ارزان

سالنامه مدیران

سالنامه سال 69

سالنامه تخصصی روابط عمومی

سالنامه مدیران

تقویم و سالنامه 98

سالنامه تخصصی روابط عمومی

سالنامه طرح مبنا

تقویم و سالنامه 98

سالنامه بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی

سالنامه طرح مبنا

سررسید 1399

سالنامه بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی

سررسید عمده

سررسید 1399

اندازه سررسید وزیری

سررسید عمده

سررسید و ارگانایزر نفیس

اندازه سررسید وزیری

لحظه تحویل سال 1399

سررسید و ارگانایزر نفیس

سررسید جمعه جدا

لحظه تحویل سال 1399

سررسید تیرداد

سررسید جمعه جدا

فایل آماده تقویم رومیزی

سررسید تیرداد

خرید سر رسید

فایل آماده تقویم رومیزی

سررسید وزیری95

خرید سر رسید

سالنامه و سررسید

سررسید وزیری95

سالنامه ی کوردی

سالنامه و سررسید

سررسید اروپایی

سالنامه ی کوردی

انواع تقویم رومیزی

سررسید اروپایی

نحوه شکل گیری تقویم

انواع تقویم رومیزی

سالنامه اماری کشور

نحوه شکل گیری تقویم

سررسید فانتزی

سالنامه اماری کشور