اطلاعات صفحات داخلی سررسید


سررسیدها از لحاظ محتوی داخلی معمولا به سه بخش تقسییم می شوند.

بخش اول

مقدمه، که می تواند شامل تصاویر نوروز، تصاویر تبلیغاتی (لت های سررسید)، مشخصات دارنده سررسید، تعطیلات رسمی کل سال و … باشد.

بخش دوم

صفحات داخلی سررسید، همان صفحات تاریخ دار سررسید می باشد. البته این صفحات نیز به چهار مدل تقسیم بندی شده و  چاپ می شوند.

1.سررسیدهای روزانه (جمعه جدا): در آن هر روز یک صفحه جداگانه را به خود اختصاص می دهد. سررسیدهای جمعه جدا به دلیل اختصاص دادن یک صفحه مجزا به هر روز دارای فضای بیشتری می باشندو برای افرادی که مطالب زیادی را در طی یک روز یادداشت می کنند بسیار مناسب است. تعداد صفحات این سررسیدها بیشتر از سایر سررسیدهاست.


2.سررسید روزانه (پنج شنبه و جمه با هم): به جز روزهای پنج شنبه و جمعه باقی روزهای هفته، هر یک در صفحه ای جداگانه قرار دارند. سررسیدهای پنج شنبه و جمعه با هم فضای کافی و مناسب را در اختیار شما قرار میدهد تا یادداشت های روزانه خود را در آن ثبت نمایید.


3.سررسید دو روزشمار: در هر صفحه از این سررسید دو روز هفته جانمایی شده است. (نکته: روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه در یک صفحه قرار گرفته اند.


4.سررسید هفته شمار: در این مدل هر هفته از سال در دو صفحه رو به روی هم قرار گرفته اند. در سررسیدهای هفته شمار، شما تنها می توانید یادداشت های کوتاه مانند برنام های روزانه را در آن یادداشت نمایید. برای افرادی که میخواهند برنامه روزانه خود را به یاد داشته باشند و یا به طور مداوم سررسیدشان همراهشان باشد، گزینه بسیار مناسبی است.


بخش سوم

قسمت پایانی، این بخش شامل برگه های یادداشت، اطلاعات مهندسی، اختلاف ساعت رسمی، تلفن های ضروری و ... می باشد. در برخی از سررسیدها نیز با توجه به سفارش مشتری و زمینه کاری مجموعه سفارش دهنده ممکن است اطلاعاتی متناسب با حوزه کاری آن مجموعه در قسمت پایانی سررسیدها درج شود.طرح صفحات سررسید

روی جلد سررسید

طرح صفحات سررسید

سررسید اروپایی 96

روی جلد سررسید

سررسید سایز اروپایی

سررسید اروپایی 96

ست هدیه سررسید

سررسید سایز اروپایی

سررسید حصیری

ست هدیه سررسید

ست سررسید 98

سررسید حصیری

سود در سررسید یکساله

ست سررسید 98

سالنامه جیبی مثلث طرح کلاسیک

سود در سررسید یکساله

سال 1399 سال کدام حیوان است؟

سالنامه جیبی مثلث طرح کلاسیک

سالنامه چيني

سال 1399 سال کدام حیوان است؟

لت گلاسه سر رسید

سالنامه چيني

انواع صحافی سررسید

لت گلاسه سر رسید

سررسید اختصاصی چیست؟

انواع صحافی سررسید

تقویم کاغذی در عصر دیجیتال

سررسید اختصاصی چیست؟

سررسید قطع اروپایی

تقویم کاغذی در عصر دیجیتال

سالنامه قمر در عقرب

سررسید قطع اروپایی

سر رسید اختصاصی

سالنامه قمر در عقرب

سالنامه حجامت 95

سر رسید اختصاصی

سالنامه مدیریتی

سالنامه حجامت 95

چاپ سررسید 1397

سالنامه مدیریتی

سررسيد قيمت

چاپ سررسید 1397

خرید سررسید 97

سررسيد قيمت

سالنامه آماری استان گیلان

خرید سررسید 97

قیمت سر رسید

سالنامه آماری استان گیلان

اطلاعات صفحات داخلی سررسید

قیمت سر رسید

قطع سررسید

اطلاعات صفحات داخلی سررسید

سالنامه اعتماد

قطع سررسید

سررسید قطع اروپایی

سالنامه اعتماد

سررسید پالتویی

سررسید قطع اروپایی