ارگانایزر

ارگانایزر(organizer) به معنی تنظیم کننده می‏باشد که در صنعت سررسید جهت سهولت در برنامه ریزی دسترسی به تقویم و وسیله ای جهت نگهداری و انجام کارهای روزانه مورد استفاده قرار میگیرد. ارگانایزر های تولیدی شرکت های مختلف دارای امکانات و قابلیت های متفاوتی می‏باشند که میتوان به ماشین حساب، قفل، زیپ و ... اشاره کرد.خرید دفتریادداشت لوکس

سالنامه حجامت 1394

خرید دفتریادداشت لوکس

چاپ سالنامه در تهران

سالنامه حجامت 1394

سررسید و ارگانایزر نفیس

چاپ سالنامه در تهران

چاپ سررسید اختصاصی 97

سررسید و ارگانایزر نفیس

تقویم و سالنامه چیست ؟

چاپ سررسید اختصاصی 97

سررسید نظام مهندسی کرمانشاه

تقویم و سالنامه چیست ؟

سررسید حواله های پدیده شاندیز

سررسید نظام مهندسی کرمانشاه

سررسید شیعه

سررسید حواله های پدیده شاندیز

سالنامه هواشناسی کل کشور

سررسید شیعه

سر رسیدمدیریتی

سالنامه هواشناسی کل کشور

سالنامه جاودانه های ایران

سر رسیدمدیریتی

صحافی سررسید 97

سالنامه جاودانه های ایران

روانشناسی رنگ بنفش

صحافی سررسید 97

روانشناسی رنگ زرد

روانشناسی رنگ بنفش

سالنامه 1385

روانشناسی رنگ زرد

سالنامه حجامت 94

سالنامه 1385

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1389

سالنامه حجامت 94

تعطیلات رسمی سال 1399

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1389

سالنامه غدیر

تعطیلات رسمی سال 1399

سررسيد خادم ملت

سالنامه غدیر

سررسیدهای فانتزی

سررسيد خادم ملت

قیمت سررسید 98

سررسیدهای فانتزی

دفتریادداشت تبلیغاتی

قیمت سررسید 98

سالنامه فارسی

دفتریادداشت تبلیغاتی

روانشناسی رنگ نارنجی

سالنامه فارسی

سررسید گنجینه آذربایجان

روانشناسی رنگ نارنجی

سالنامه ورزشی

سررسید گنجینه آذربایجان

سالنامه 98

سالنامه ورزشی

سررسید کوچک

سالنامه 98