ارگانایزر

ارگانایزر(organizer) به معنی تنظیم کننده می‏باشد که در صنعت سررسید جهت سهولت در برنامه ریزی دسترسی به تقویم و وسیله ای جهت نگهداری و انجام کارهای روزانه مورد استفاده قرار میگیرد. ارگانایزر های تولیدی شرکت های مختلف دارای امکانات و قابلیت های متفاوتی می‏باشند که میتوان به ماشین حساب، قفل، زیپ و ... اشاره کرد.


سررسید رقعی

قیمت سالنامه تبلیغاتی

سررسید رقعی

سالنامه ی حجامت

قیمت سالنامه تبلیغاتی

سررسید انگلیسی

سالنامه ی حجامت

سر رسیدمدیریتی

سررسید انگلیسی

سررسید 97

سر رسیدمدیریتی

سالنامه شیلات ایران

سررسید 97

وام سررسیدی

سالنامه شیلات ایران

قیمت ست سررسید

وام سررسیدی

نحوه شکل گیری تقویم

قیمت ست سررسید

2 سالانه نگارگری

نحوه شکل گیری تقویم

سررسید جامعه مهندسان مشاور

2 سالانه نگارگری

چاپ تقویم 1397

سررسید جامعه مهندسان مشاور

سررسید رقعی اروپایی

چاپ تقویم 1397

سایز سررسید اروپایی

سررسید رقعی اروپایی

سررسید زیر دستی

سایز سررسید اروپایی

سالنامه قمری 94

سررسید زیر دستی

سررسید حقوقی

سالنامه قمری 94

انواع جلد سر رسید

سررسید حقوقی

سررسید طراحی

انواع جلد سر رسید

سررسید خشتی

سررسید طراحی

سالنامه خرید

سررسید خشتی

سالنامه بیمه مرکزی

سالنامه خرید

سر رسید جلد نرم

سالنامه بیمه مرکزی

سررسید خشتی

سر رسید جلد نرم

سالنامه به سوی ظهور

سررسید خشتی

سفارش سالنامه 98

سالنامه به سوی ظهور

سررسید العبد

سفارش سالنامه 98

قیمت سررسید 99

سررسید العبد

چاپ سالنامه اختصاصی

قیمت سررسید 99