ابزار تبلیغاتی

ست ابزار تبلیغاتی از ابزارآلات پرکاربرد میباشد و به جهت استفاده شخصی در منزل، محل کار و ماشین، هدیه تبلیغاتی مناسبی جهت تبلیغات شماست. جعبه ابزار تبلیغاتی قابلیت چاپ تبلیغاتی برروی بدنه ابزار و جعبه ابزار را دارد.

لیست قیمت ابزار تبلیغاتی

ردیف نام محصول کد محصول قیمت فروش (به ریال)
1 ابـزار تبلیغاتی A- 1 432,000
2 ابـزار تبلیغاتی A-2 480,000
3 ابـزار تبلیغاتی A- 3 75,000
4 ابـزار تبلیغاتی A- 4 132,000
5 ابـزار تبلیغاتی A- 5 540,000
6 ابـزار تبلیغاتی A- 6 480,000
7 ابـزار تبلیغاتی A- 7 300,000
8 ابـزار تبلیغاتی A- 8 456,000
9 ابـزار تبلیغاتی A- 9 480,000
10 ابـزار تبلیغاتی A- 10 62,500
11 ابـزار تبلیغاتی A- 11 240,000
12 ابـزار تبلیغاتی A- 12 122,500

سررسید طرح

سالنامه آماری کشور 1394

سررسید طرح

سالنامه بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی

سالنامه آماری کشور 1394

سررسید هدف گذاری

سالنامه بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی

چاپ سررسید اختصاصی

سررسید هدف گذاری

سالنامه استان لرستان

چاپ سررسید اختصاصی

سر رسید

سالنامه استان لرستان

فروش سررسید 98

سر رسید

سالنامه ارزان

فروش سررسید 98

گالری سررسید

سالنامه ارزان

سررسید فانتزی

گالری سررسید

سررسید رقعی

سررسید فانتزی

قیمت چاپ سالنامه 1397

سررسید رقعی

سالنامه ژوبین

قیمت چاپ سالنامه 1397

اندازه سررسید اروپایی

سالنامه ژوبین

سررسید وزیری 95

اندازه سررسید اروپایی

سالنامه و سررسید

سررسید وزیری 95

سالنامه به انگلیسی

سالنامه و سررسید

سررسید اختصاصی

سالنامه به انگلیسی

سالنامه خورشیدی

سررسید اختصاصی

سالنامه 97

سالنامه خورشیدی

تقویم چیست؟

سالنامه 97

سالنامه 2019

تقویم چیست؟

جشنواره 2 سالانه انیمیشن

سالنامه 2019

سررسید 98

جشنواره 2 سالانه انیمیشن

سالنامه و تقویم

سررسید 98

ست مدیریتی

سالنامه و تقویم

سالنامه 2574

ست مدیریتی

سررسید فرمبندی

سالنامه 2574

سالنامه شمسی

سررسید فرمبندی