آستر بدرقه چیست؟

آستر بدرقه چیست؟

 آستر بدرقه که عمدتاً از این اصطلاح در کتاب استفاده می شود اکثراً از جنس مقوا بوده و اتصال دهنده کتاب به جلد است . به طور واضح تردر مراحل تولید کتاب به خصوص کتاب های دارای جلد سخت مانند سررسید جلد جداگانه و صفحات داخلی به طور جدا آماده می شوند آستر بدرقه مقوایی است که کتاب را به جلد متصل می کند و بسیار حائز اهمیت است.هنگامیکه سررسید یا کتـابی با جـلد سخـت را بـاز می کنیـد اولین برگه ای که میبینیـد آستر بدرقه هست که یـک قسمت آن به صورت کامل روی جلد چسبیده و بخش دیگر به اندازه 1تا 2 سانت به کتاب متصل است . نوع صحافی و چسب استفاده شده بسیار مهم است و آستر بدرقه به نوعی آبروی کار است


سررسید 97

ابعاد سررسید وزیری

سررسید 97

سررسید سال 94

ابعاد سررسید وزیری

تقویم و سالنامه 1394

سررسید سال 94

سررسید تبلیغاتی 95

تقویم و سالنامه 1394

مراحل تولید سررسید

سررسید تبلیغاتی 95

سرسید اختصاصی

مراحل تولید سررسید

سررسید 94

سرسید اختصاصی

سررسید و تقویم 97

سررسید 94

چاپ سر رسید

سررسید و تقویم 97

سررسید رحلی

چاپ سر رسید

سالنامه آماری آموزش و پرورش

سررسید رحلی

سررسید پرداخت بیمه سامان

سالنامه آماری آموزش و پرورش

سررسید لایه باز

سررسید پرداخت بیمه سامان

سررسید رقعی اروپایی

سررسید لایه باز

سررسید رقعی 95

سررسید رقعی اروپایی

چاپ سالنامه در تهران

سررسید رقعی 95

چاپ سررسید

چاپ سالنامه در تهران

سررسید قطع رقعی

چاپ سررسید

ست هدیه سررسید

سررسید قطع رقعی

سالنامه به سوی ظهور

ست هدیه سررسید

سررسید یادداشت پانیذ

سالنامه به سوی ظهور

طرح سررسید 94

سررسید یادداشت پانیذ

سالنامه عثمانيه

طرح سررسید 94

سالنامه سال 94

سالنامه عثمانيه

صحافی سالنامه

سالنامه سال 94

سالنامه استان لرستان

صحافی سالنامه

تقویم و سالنامه 94

سالنامه استان لرستان

سالنامه گاد 5

تقویم و سالنامه 94

سالنامه ي كوردى

سالنامه گاد 5