آستر بدرقه چیست؟


 آستر بدرقه که عمدتاً از این اصطلاح در کتاب استفاده می شود اکثراً از جنس مقوا بوده و اتصال دهنده کتاب به جلد است . به طور واضح تردر مراحل تولید کتاب به خصوص کتاب های دارای جلد سخت مانند سررسید جلد جداگانه و صفحات داخلی به طور جدا آماده می شوند آستر بدرقه مقوایی است که کتاب را به جلد متصل می کند و بسیار حائز اهمیت است.هنگامیکه سررسید یا کتـابی با جـلد سخـت را بـاز می کنیـد اولین برگه ای که میبینیـد آستر بدرقه هست که یـک قسمت آن به صورت کامل روی جلد چسبیده و بخش دیگر به اندازه 1تا 2 سانت به کتاب متصل است . نوع صحافی و چسب استفاده شده بسیار مهم است و آستر بدرقه به نوعی آبروی کار است.

کیفیت:

از آنجا که آستر بدرقه متصل کننده جلد و صفحات داخلی سررسید می باشد، لذا با در دست گرفتن جلد سررسید، وزن کل صفحات به آن منتقل می شود. همچنین با هر بار باز و بسته شدن جلد، آستر بدرقه نیز باز و بسته می شود. لذا چنانچه آستر بدرقه از کیفیت بالایی برخوردار نباشد، پس از مدتی پاره شده و جلد از صفحات داخلی جدا می گردد. تجربه نشان داده است که جدا شدن جلد از صفحات داخلی در بلند مدت، یکی از بزرگترین دغدغه های سفارش دهندگان در هنگام خرید سررسید است.

آستر بدرقه و زیبایی سررسید :

با باز کردن جلد، اولین چیزی که در مقابل چشم کاربر سررسید قرار می گیرد، است. لذا استفاده از رنگ، طرح و یا کاغذ های زیبا در آن می تواند کمک بسیار زیادی به زیبایی کلی سررسید نماید و نقش آن در زیبایی سررسید غیر قابل انکار می باشد.

انواع  :

عموما از سه نوع کاغذ برای تولید آستر بدرقه استفاده می شود :

- کاغذ تحریر

- کاغذگلاسه

- کاغذ فانتزی

سالنامه هخامنشی

کتاب سررسید 63

سالنامه هخامنشی

سالنامه اماری کشور

کتاب سررسید 63

چاپ سالنامه 95

سالنامه اماری کشور

ثبت نام سررسید نظام مهندسی

چاپ سالنامه 95

سررسید نفیس

ثبت نام سررسید نظام مهندسی

سررسید 1/8

سررسید نفیس

سررسید خشتی

سررسید 1/8

سررسید یک روزه

سررسید خشتی

قیمت سررسید 98

سررسید یک روزه

سررسید 98 قیمت

قیمت سررسید 98

سالنامه 1398

سررسید 98 قیمت

سالنامه حجامت 94

سالنامه 1398

سالنامه آماری آموزش و پرورش

سالنامه حجامت 94

سالنامه تبری

سالنامه آماری آموزش و پرورش

قیمت سر رسید

سالنامه تبری

سالنامه اعتماد

قیمت سر رسید

سالنامه 92

سالنامه اعتماد

سررسید رقعی 95

سالنامه 92

تعطیلات رسمی سال 1399

سررسید رقعی 95

سالنامه ورزشی

تعطیلات رسمی سال 1399

سالنامه ی حجامت

سالنامه ورزشی

سررسید طرح

سالنامه ی حجامت

سالنامه روزنامه ایران

سررسید طرح

سررسید دستیار

سالنامه روزنامه ایران

سال 1399 سال کدام حیوان است؟

سررسید دستیار

سفارش سالنامه 98

سال 1399 سال کدام حیوان است؟

سالنامه 1364

سفارش سالنامه 98

چاپ امنیتی(چاپ اسکناس)

سالنامه 1364

قیمت چاپ سررسید 1397

چاپ امنیتی(چاپ اسکناس)