آستر بدرقه چیست؟


 آستر بدرقه که عمدتاً از این اصطلاح در کتاب استفاده می شود اکثراً از جنس مقوا بوده و اتصال دهنده کتاب به جلد است . به طور واضح تردر مراحل تولید کتاب به خصوص کتاب های دارای جلد سخت مانند سررسید جلد جداگانه و صفحات داخلی به طور جدا آماده می شوند آستر بدرقه مقوایی است که کتاب را به جلد متصل می کند و بسیار حائز اهمیت است.هنگامیکه سررسید یا کتـابی با جـلد سخـت را بـاز می کنیـد اولین برگه ای که میبینیـد آستر بدرقه هست که یـک قسمت آن به صورت کامل روی جلد چسبیده و بخش دیگر به اندازه 1تا 2 سانت به کتاب متصل است . نوع صحافی و چسب استفاده شده بسیار مهم است و آستر بدرقه به نوعی آبروی کار است.

کیفیت:

از آنجا که آستر بدرقه متصل کننده جلد و صفحات داخلی سررسید می باشد، لذا با در دست گرفتن جلد سررسید، وزن کل صفحات به آن منتقل می شود. همچنین با هر بار باز و بسته شدن جلد، آستر بدرقه نیز باز و بسته می شود. لذا چنانچه آستر بدرقه از کیفیت بالایی برخوردار نباشد، پس از مدتی پاره شده و جلد از صفحات داخلی جدا می گردد. تجربه نشان داده است که جدا شدن جلد از صفحات داخلی در بلند مدت، یکی از بزرگترین دغدغه های سفارش دهندگان در هنگام خرید سررسید است.

آستر بدرقه و زیبایی سررسید :

با باز کردن جلد، اولین چیزی که در مقابل چشم کاربر سررسید قرار می گیرد، است. لذا استفاده از رنگ، طرح و یا کاغذ های زیبا در آن می تواند کمک بسیار زیادی به زیبایی کلی سررسید نماید و نقش آن در زیبایی سررسید غیر قابل انکار می باشد.

انواع  :

عموما از سه نوع کاغذ برای تولید آستر بدرقه استفاده می شود :

- کاغذ تحریر

- کاغذگلاسه

- کاغذ فانتزی
سررسید چرم

سررسید ارزان

سررسید چرم

سالنامه آماری سال 65

سررسید ارزان

سررسید وزیری چیست

سالنامه آماری سال 65

سالنامه آماری سال 75

سررسید وزیری چیست

خرید سررسید 1398

سالنامه آماری سال 75

سالنامه خرید

خرید سررسید 1398

سالنامه یعنی چه

سالنامه خرید

سالنامه قمری

سالنامه یعنی چه

سالنامه حجامت 1396

سالنامه قمری

سالنامه آماری صنعت بیمه

سالنامه حجامت 1396

سررسید حافظ

سالنامه آماری صنعت بیمه

سررسید برنامه ریزی

سررسید حافظ

ویدیوهای آموزشی

سررسید برنامه ریزی

سررسید طراحی

ویدیوهای آموزشی

2 سالانه

سررسید طراحی

سالنامه 98 در یک نگاه

2 سالانه

قیمت سر رسید

سالنامه 98 در یک نگاه

سررسید هفتگی

قیمت سر رسید

سالنامه 2574

سررسید هفتگی

تقویم و سالنامه چیست ؟

سالنامه 2574

خرید سالنامه 1394

تقویم و سالنامه چیست ؟

سررسید رحلی

خرید سالنامه 1394

سررسید شیک

سررسید رحلی

سالنامه 88

سررسید شیک

کتاب سررسید 63

سالنامه 88

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1390

کتاب سررسید 63

چاپ سالنامه و سررسید

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1390

قیمت صحافی سررسید

چاپ سالنامه و سررسید

سالنامه هلال غم میبد

قیمت صحافی سررسید