آستر بدرقه چیست؟


 آستر بدرقه که عمدتاً از این اصطلاح در کتاب استفاده می شود اکثراً از جنس مقوا بوده و اتصال دهنده کتاب به جلد است . به طور واضح تردر مراحل تولید کتاب به خصوص کتاب های دارای جلد سخت مانند سررسید جلد جداگانه و صفحات داخلی به طور جدا آماده می شوند آستر بدرقه مقوایی است که کتاب را به جلد متصل می کند و بسیار حائز اهمیت است.هنگامیکه سررسید یا کتـابی با جـلد سخـت را بـاز می کنیـد اولین برگه ای که میبینیـد آستر بدرقه هست که یـک قسمت آن به صورت کامل روی جلد چسبیده و بخش دیگر به اندازه 1تا 2 سانت به کتاب متصل است . نوع صحافی و چسب استفاده شده بسیار مهم است و آستر بدرقه به نوعی آبروی کار است.

کیفیت:

از آنجا که آستر بدرقه متصل کننده جلد و صفحات داخلی سررسید می باشد، لذا با در دست گرفتن جلد سررسید، وزن کل صفحات به آن منتقل می شود. همچنین با هر بار باز و بسته شدن جلد، آستر بدرقه نیز باز و بسته می شود. لذا چنانچه آستر بدرقه از کیفیت بالایی برخوردار نباشد، پس از مدتی پاره شده و جلد از صفحات داخلی جدا می گردد. تجربه نشان داده است که جدا شدن جلد از صفحات داخلی در بلند مدت، یکی از بزرگترین دغدغه های سفارش دهندگان در هنگام خرید سررسید است.

آستر بدرقه و زیبایی سررسید :

با باز کردن جلد، اولین چیزی که در مقابل چشم کاربر سررسید قرار می گیرد، است. لذا استفاده از رنگ، طرح و یا کاغذ های زیبا در آن می تواند کمک بسیار زیادی به زیبایی کلی سررسید نماید و نقش آن در زیبایی سررسید غیر قابل انکار می باشد.

انواع  :

عموما از سه نوع کاغذ برای تولید آستر بدرقه استفاده می شود :

- کاغذ تحریر

- کاغذگلاسه

- کاغذ فانتزی

چاپ سررسید 98

سررسید خشتی

چاپ سررسید 98

جداول سالنامه اماری

سررسید خشتی

سررسید جیبی

جداول سالنامه اماری

خرید سر رسید

سررسید جیبی

قیمت سررسید اروپایی

خرید سر رسید

سالنامه ارزان

قیمت سررسید اروپایی

سررسید وزیری

سالنامه ارزان

سررسید هدف گذاری

سررسید وزیری

دفتر سفر

سررسید هدف گذاری

لوگو سالنامه

دفتر سفر

سررسید 98ارزان

لوگو سالنامه

2 سالانه

سررسید 98ارزان

دفتریادداشت تبلیغاتی

2 سالانه

سررسید میلادی

دفتریادداشت تبلیغاتی

سفارش سررسید

سررسید میلادی

سررسید فلش دار

سفارش سررسید

سالنامه و اطلاعات حقوقی ایران

سررسید فلش دار

جلد سررسید

سالنامه و اطلاعات حقوقی ایران

سررسید 98

جلد سررسید

سررسید چرمی

سررسید 98

قیمت سالنامه 1397

سررسید چرمی

سررسید حسابداری

قیمت سالنامه 1397

سالنامه آماری کشور 1394

سررسید حسابداری

سالنامه ثبت احوال

سالنامه آماری کشور 1394

سالنامه دستیار مهندس

سالنامه ثبت احوال

سر رسیدمدیریتی

سالنامه دستیار مهندس

سالنامه آماری سال 75

سر رسیدمدیریتی

سالنامه 96

سالنامه آماری سال 75

تقویم رومیزی

سالنامه 96