کاسه کاغذی

کاسه تک جداره در ابعاد و سایز های گوناگون با توجه به تیراژ قابل تولید است.این نوع کاسه ها جهت بستنی،انواع کوکی هاو… مورد استفاده می باشند.

حجم/تیراژ5000عدد10000عدد20000عدد35000عددطرح عمومی
500 سی سی455400355325325


قصه ما ب سررسید

طرح صفحات سررسید

قصه ما ب سررسید

سررسید وزیری

طرح صفحات سررسید

سررسید رقعی اروپایی

سررسید وزیری

سالنامه آماری وزارت بهداشت

سررسید رقعی اروپایی

سالنامه هجری قمری

سالنامه آماری وزارت بهداشت

سررسید رقعی

سالنامه هجری قمری

سایز سررسید وزیری

سررسید رقعی

سررسید اختصاصی

سایز سررسید وزیری

سرر سیدهفتگی

سررسید اختصاصی

سررسید کوچک

سرر سیدهفتگی

قیمت چاپ سالنامه

سررسید کوچک

سررسید خشکبیجار

قیمت چاپ سالنامه

سالنامه عصر روح الله

سررسید خشکبیجار

قیمت صحافی سررسید

سالنامه عصر روح الله

سالنامه چیست

قیمت صحافی سررسید

سررسید طلاکوب

سالنامه چیست

قیمت سررسید 94

سررسید طلاکوب

خرید سالنامه 1394

قیمت سررسید 94

سررسید وزیری95

خرید سالنامه 1394

سررسید وزیری

سررسید وزیری95

سررسید تبریز

سررسید وزیری

سررسید در ایندیزاین

سررسید تبریز

سر رسید

سررسید در ایندیزاین

سررسید قطع وزیری

سر رسید

سال 1397 در یک نگاه

سررسید قطع وزیری

سالنامه 1395

سال 1397 در یک نگاه

سررسید طرح

سالنامه 1395

سالنامه شرق 94

سررسید طرح

سررسید فرمبندی

سالنامه شرق 94