نکاتی در مورد دوخت جلد

نکاتی در مورد دوخت جلد

نکاتی در مورد دوخت جلد

دوخت دور جلد در تولید سررسیدتوسط تولید کننده ها بیشتر برای زیبایی ظاهرانجام می شود در صورتی که برای  عمو‏م مردم این ذهنیت بیشتر وجود داردکه باعث استحکام کار می شود و کیفیت بهتری دارد.

لذا باید توجه داشته باشید دوخت تأثیر چندانی در استحکام سررسیدندارد و صرفأ جهت زیبایی انجام می شود . همچنین دوخت بذای تمامی جنس ها قابل انجام نیستو در برخی جنس ها مانند گالینگور باعث خرابی و معیوب شدن کار می شود در زیر می توانید بعضی از نمونه ها را مشاهده کنید .سررسید خشکبیجار

سالنامه یعنی چه

سررسید خشکبیجار

ابعاد سررسید وزیری

سالنامه یعنی چه

خرید سالنامه 1394

ابعاد سررسید وزیری

سررسید 94 ارزان

خرید سالنامه 1394

سالنامه اختصاصی 1397

سررسید 94 ارزان

فروش سررسید 94

سالنامه اختصاصی 1397

سررسید گنجینه آذربایجان

فروش سررسید 94

چاپ سرسید

سررسید گنجینه آذربایجان

سررسید سال 1395

چاپ سرسید

سالنامه خورشیدی

سررسید سال 1395

سالنامه هلال غم

سالنامه خورشیدی

سالنامه عصر روح الله

سالنامه هلال غم

سالنامه سال 94

سالنامه عصر روح الله

سررسید پالتویی

سالنامه سال 94

چاپ سالنامه اختصاصی 97

سررسید پالتویی

سررسید عمده

چاپ سالنامه اختصاصی 97

سررسید فانتزی 95

سررسید عمده

سررسید حواله های پدیده شاندیز

سررسید فانتزی 95

سالنامه 2016

سررسید حواله های پدیده شاندیز

سالنامه ژوبین

سالنامه 2016

طرح سررسید لایه باز

سالنامه ژوبین

سالنامه حجامت 1394

طرح سررسید لایه باز

قیمت سررسید رقعی

سالنامه حجامت 1394

سررسید 2 روزه

قیمت سررسید رقعی

سالنامه شیعه

سررسید 2 روزه

سررسید ارزان 94

سالنامه شیعه

سالنامه 1395

سررسید ارزان 94

سالنامه 87

سالنامه 1395

سالنامه پارس

سالنامه 87