لیوان کاغذی دو جداره

سررسید 97 - تقویم رومیزی ۹۷-سررسید97

سررسید ۹۷ ، سالنامه ۹۷ ، تقویم رومیزی ۹۷، تقویم 97، چاپ پارت تولید کننده سررسید، سررسید اختصاصی ۹۷، تولید کننده تقویم رومیزی ۹۷، چاپ سررسید، چاپ سررسید ۹۷، انواع سررسید و تقویم با بهترین کیفیت و قیمت مناسب

لیوان کاغذی دو جداره

لیوان کاغذی دوجداره از دو لایه تشکیل شده است که لایه اول ساده و لایه دوم به صورت کرکره ای بوده که بر روی لایه اول قرار می گیرد.حالت کرکره ای باعث ایجاد هوا مابین دو لایه شده و این امر باعث می شود گرما دیرتر به دست منتقل گردد.همچنین این لایه باعث افزایش مقاومت لیوان می گردد.

قیمت عمومی قیمت اختصاصی تیراژ شرح کالا
سایز 220 سوپر کاپ
520 590 1000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 590 2000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 3000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 4000 لیوان دو جداره 220 سوپر
500 520 5000 لیوان دو جداره 220 سوپر
470 510 10000 لیوان دو جداره 220 سوپر
سایز 360 سوپر کاپ
510 595 1000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 595 2000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 3000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 4000 لیوان دو جداره 360 سوپر
470 525 5000 لیوان دو جداره 360 سوپر
445 500 10000 لیوان دو جداره 360 سوپر
سایز 220 ساده
300 370 1000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 370 2000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 360 3000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 320 4000 لیوان دو جداره 220 سی سی
290 300 5000 لیوان دو جداره 220 سی سی
270 280 10000 لیوان دو جداره 220 سی سی
سایز 360 ساده
310 370 1000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 370 2000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 360 3000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 350 4000 لیوان دو جداره 360 سی سی
300 330 5000 لیوان دو جداره 360 سی سی
280 310 10000 لیوان دو جداره 360 سی سی
سایز 220 کنگره
330 490 1000 لیوان دو جداره 220 کنگره
330 490 2000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 3000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 4000 لیوان دو جداره 220 کنگره
310 430 5000 لیوان دو جداره 220 کنگره
290 400 10000 لیوان دو جداره220 کنگره
سایز 360 کنگره
350 510 1000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 510 2000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 3000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 4000 لیوان دو جداره 360 کنگره
340 450 5000 لیوان دو جداره 360 کنگره
330 410 10000 لیوان دو جداره 360 کنگره


سررسید نظام مهندسی کرمانشاه

سالنامه فارسی اندروید

سررسید نظام مهندسی کرمانشاه

سالنامه آماری سال 75

سالنامه فارسی اندروید

سالنامه نجومی

سالنامه آماری سال 75

سررسید لایه باز

سالنامه نجومی

سررسید لیست قیمت

سررسید لایه باز

چاپ امنیتی(چاپ اسکناس)

سررسید لیست قیمت

ست مدیریتی

چاپ امنیتی(چاپ اسکناس)

سررسید سال 94

ست مدیریتی

قیمت سر رسید

سررسید سال 94

فرم بندی سررسید

قیمت سر رسید

ست مدیریتی

فرم بندی سررسید

سررسید وزیری 94

ست مدیریتی

سالنامه طنین

سررسید وزیری 94

تعطیلات رسمی سال 1397

سالنامه طنین

سالنامه سال 56

تعطیلات رسمی سال 1397

سالنامه لشگر ده سید الشهدا

سالنامه سال 56

سررسید حافظ 94

سالنامه لشگر ده سید الشهدا

سررسید 97

سررسید حافظ 94

سالنامه ایران زمین

سررسید 97

تقویم رومیزی

سالنامه ایران زمین

سالنامه گاد 5

تقویم رومیزی

سالنامه گمرک

سالنامه گاد 5

چاپ سرسید

سالنامه گمرک

سالنامه سال 94

چاپ سرسید

سالنامه 94

سالنامه سال 94

سالنامه پرستو

سالنامه 94

سررسید مدیریت زمان

سالنامه پرستو

سررسید بدهی

سررسید مدیریت زمان

سالنامه عثمانيه

سررسید بدهی