لیوان کاغذی دو جداره

لیوان کاغذی دوجداره از دو لایه تشکیل شده است که لایه اول ساده و لایه دوم به صورت کرکره ای بوده که بر روی لایه اول قرار می گیرد.حالت کرکره ای باعث ایجاد هوا مابین دو لایه شده و این امر باعث می شود گرما دیرتر به دست منتقل گردد.همچنین این لایه باعث افزایش مقاومت لیوان می گردد.

قیمت عمومی قیمت اختصاصی تیراژ شرح کالا
سایز 220 سوپر کاپ
520 590 1000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 590 2000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 3000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 4000 لیوان دو جداره 220 سوپر
500 520 5000 لیوان دو جداره 220 سوپر
470 510 10000 لیوان دو جداره 220 سوپر
سایز 360 سوپر کاپ
510 595 1000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 595 2000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 3000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 4000 لیوان دو جداره 360 سوپر
470 525 5000 لیوان دو جداره 360 سوپر
445 500 10000 لیوان دو جداره 360 سوپر
سایز 220 ساده
300 370 1000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 370 2000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 360 3000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 320 4000 لیوان دو جداره 220 سی سی
290 300 5000 لیوان دو جداره 220 سی سی
270 280 10000 لیوان دو جداره 220 سی سی
سایز 360 ساده
310 370 1000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 370 2000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 360 3000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 350 4000 لیوان دو جداره 360 سی سی
300 330 5000 لیوان دو جداره 360 سی سی
280 310 10000 لیوان دو جداره 360 سی سی
سایز 220 کنگره
330 490 1000 لیوان دو جداره 220 کنگره
330 490 2000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 3000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 4000 لیوان دو جداره 220 کنگره
310 430 5000 لیوان دو جداره 220 کنگره
290 400 10000 لیوان دو جداره220 کنگره
سایز 360 کنگره
350 510 1000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 510 2000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 3000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 4000 لیوان دو جداره 360 کنگره
340 450 5000 لیوان دو جداره 360 کنگره
330 410 10000 لیوان دو جداره 360 کنگره

2 سالانه

سایز سررسید رقعی

2 سالانه

سالنامه هجری شمسی

سایز سررسید رقعی

سررسید مدل اروپایی

سالنامه هجری شمسی

سررسید دستیار

سررسید مدل اروپایی

سالنامه 1396

سررسید دستیار

سالنامه آماری کشور 1394

سالنامه 1396

سررسید وزیری چیست

سالنامه آماری کشور 1394

خرید سالنامه 1394

سررسید وزیری چیست

سررسید اروپایی 96

خرید سالنامه 1394

چاپ سالنامه اختصاصی 97

سررسید اروپایی 96

سررسیدهای فانتزی

چاپ سالنامه اختصاصی 97

سالنامه صنعت بیمه

سررسیدهای فانتزی

انواع جلد سر رسید

سالنامه صنعت بیمه

سالنامه صادرات و واردات

انواع جلد سر رسید

سررسید رقعی اروپایی

سالنامه صادرات و واردات

سالنامه 7سین قرانی

سررسید رقعی اروپایی

قیمت سررسید 95

سالنامه 7سین قرانی

چاپ تقویم

قیمت سررسید 95

سالنامه زرتشتی

چاپ تقویم

سررسید سال 1394

سالنامه زرتشتی

ست مدیریتی ارگانایزر

سررسید سال 1394

ست کادویی سررسید

ست مدیریتی ارگانایزر

سررسید برنامه ریزی

ست کادویی سررسید

سررسید نظام مهندسی تهران

سررسید برنامه ریزی

سالنامه سال 81

سررسید نظام مهندسی تهران

سالنامه 1385

سالنامه سال 81

اندازه سررسید رقعی

سالنامه 1385

آموزش طراحی سالنامه

اندازه سررسید رقعی

سررسید فانتزی

آموزش طراحی سالنامه