شاسی MDF و فوم برد

اگر به فکر زیباسازی دکوراسیون منزل و محیط کار با عکس و آرم خودتان هستید،چاپ عکس شما روی MDF را پیشنهاد می کنیم.کیفیت چاپ روی این محصول فوق العاده است و همچنین هزینه چاپ روی این محصول به صرفه می باشد.
نکته قابل توجهی که در مورد چاپ عکس مورد نظر شما برروی تخته شاسی وجود دارد این است که،عکس مورد نظر شما در ابعاد کوچک تخته شاسی به صورت مستقیم برروی تخته شاسی چاپ می شود.اما در ابعاد بزرگ عکس موردنظر شما ابتدا برروی کاغذ مخصوص با کیفیت عالی چاپ شده و بعد با چسب مخصوص برروی تخته شاسی چسبانده می شود.

تعرفه شاسی و فوم برد

نوع جنسضخامتحداقل قیمت به تومان
100*70 شاسیmdf دور مشکی پلات +لمینیت8 میلیمتر68000
100*70 شاسیmdf دور مشکی پلات +لمینیت16میلیمتر70000
90*60شاسیmdf دور مشکی پلات +لمینیت8 میلیمتر55000
90*60شاسیmdf دور مشکی پلات +لمینیت16 میلیمتر59000
70*50شاسیmdf دور مشکی پلات +لمینیت8 میلیمتر33000
70*50شاسیmdf دور مشکی پلات +لمینیت16 میلیمتر35000
40*60شاسیmdf دور مشکی پلات +لمینیت8 میلیمتر27000
40*60شاسیmdf دور مشکی پلات +لمینیت16 میلیمتر30000
40*30 شاسی mdfدورمشکی چاپ +لمینیت8 میلیمتر13000
40*30 شاسی mdfدورمشکی چاپ +لمینیت16 میلیمتر14000
30*20شاسیmdf دور مشکی پلات +لمینیت8 میلیمتر8000
30*20شاسیmdf دور مشکی پلات +لمینیت16 میلیمتر9000
70*100شاسی فوم برد دور سفید پلات +لمینیت8 میلیمتر48000
70*100شاسی فوم برد دور سفید پلات +لمینیت10 میلیمتر63000
90*60شاسی فوم برد دور سفید پلات +لمینیت5 میلیمتر41000
90*60شاسی فوم برد دور سفید پلات +لمینیت10 میلیمتر56000
50*70شاسی فوم برد دور سفید پلات +لمینیت5 میلیمتر24000
50*70شاسی فوم برد دور سفید پلات +لمینیت10 میلیمتر33000
40*60شاسی فوم برد دور سفید پلات +لمینیت5 میلیمتر21000
40*60شاسی فوم برد دور سفید پلات +لمینیت10 میلیمتر28000
30*40شاسی فوم برد دور سفید پلات +لمینیت5 میلیمتر9000
30*40شاسی فوم برد دور سفید پلات +لمینیت10 میلیمتر12000
20*30شاسی فوم برد دور سفید پلات +لمینیت5 میلیمتر5000
20*30شاسی فوم برد دور سفید پلات +لمینیت10 میلیمتر6000


دانلود سالنامه 2574 شاهنشاهی

سررسید 94 ارزان

دانلود سالنامه 2574 شاهنشاهی

قیمت چاپ سررسید 97

سررسید 94 ارزان

انواع صحافی سررسید

قیمت چاپ سررسید 97

چاپ سررسید تهران

انواع صحافی سررسید

سررسید حرفه هنرمند

چاپ سررسید تهران

سررسید اروپایی 96

سررسید حرفه هنرمند

چاپ سررسید 94

سررسید اروپایی 96

سررسید شیعه

چاپ سررسید 94

لوگو سالنامه

سررسید شیعه

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1392

لوگو سالنامه

سررسید طرح

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1392

سالنامه حجامت 1396

سررسید طرح

قطع های سر رسید

سالنامه حجامت 1396

سرر سید فانتزی

قطع های سر رسید

سررسید وزیری یک روزه فنری

سرر سید فانتزی

سالنامه سال 1394

سررسید وزیری یک روزه فنری

قیمت سر رسید

سالنامه سال 1394

سالنامه خرید

قیمت سر رسید

سالنامه اماری

سالنامه خرید

سالنامه آماری وزارت جهاد کشاورزی

سالنامه اماری

سالنامه حجامت 96

سالنامه آماری وزارت جهاد کشاورزی

چاپ سالنامه و سررسید

سالنامه حجامت 96

سررسید یادگار هنر

چاپ سالنامه و سررسید

قیمت سررسید رقعی

سررسید یادگار هنر

سررسید گذشته

قیمت سررسید رقعی

قیمت سالنامه 95

سررسید گذشته

سفارش سررسید 1397

قیمت سالنامه 95

سررسید زیبا

سفارش سررسید 1397

مراحل تولید سررسید

سررسید زیبا