سر رسید

 سررسید

سررسید یا به عبارت صحیح تر سالنامه دفتر یا کتابی است دست نویس یا چاپ شده که در مورد رویدادهای اتفاق افتاده در یک سال اطلاعاتی می دهد . سررسید یا سالنامه ها ممکن است موضوعات مختلفی از جمله اقتصادی ، سیاسی یا اجتماعی را پوشش دهندو یا تنها به یـک موضـوع بپـردازند . سالنامه می تواند شامل فـهرست منـاسبت هایی باشـد کـه بنـا به تصمیماتی اتخاذ شده اندتا یاد و خاطره حوادث،اتفاقات یا انسان هایی نام آور را زنده نگه دارند.

 سالنامه های متفاوتی درسال های اخیر به چاپ رسیده اند که از میان آنها سررسید العبد ،   سررسـید جامه مهندسـان مشاور، سررسـید حرفه هنرمند ،سررسید حسابداری، سررسید خادم ملت ، سررسید دانش آموزی،سررسید دستیار مهندس ، سررسید زرتشت ، سررسید سبک زندگی ، سررسید شیعه ، عکس سررسید قرآنی  و ... را میتوان نام بردسالنامه توفیق pdf

فروش سررسید 95

سالنامه توفیق pdf

قیمت چاپ سر رسید

فروش سررسید 95

سررسید اختصاصی

قیمت چاپ سر رسید

ست سررسید 95

سررسید اختصاصی

سالنامه آماری صنعت بیمه

ست سررسید 95

سررسیدهای فانتزی

سالنامه آماری صنعت بیمه

سالنامه گاد 5

سررسیدهای فانتزی

سررسید 95 قیمت

سالنامه گاد 5

قیمت سررسید 97

سررسید 95 قیمت

سالنامه طرح مبنا

قیمت سررسید 97

قیمت سر رسید

سالنامه طرح مبنا

سررسید حرفه هنرمند

قیمت سر رسید

10 روش برای ایجاد یک تاثیر خوب در برخورد اولیه

سررسید حرفه هنرمند

سررسید اختصاصی 97

10 روش برای ایجاد یک تاثیر خوب در برخورد اولیه

سالنامه صالحین 94

سررسید اختصاصی 97

قصه ما ب سررسید

سالنامه صالحین 94

سالنامه آماری وزارت بهداشت

قصه ما ب سررسید

سالنامه جامع اقتصاد ایران

سالنامه آماری وزارت بهداشت

خرید سر رسید

سالنامه جامع اقتصاد ایران

سالنامه 1393

خرید سر رسید

سررسید رقعی اروپایی

سالنامه 1393

سررسید نفیس

سررسید رقعی اروپایی

وام سررسید گذشته

سررسید نفیس

سررسید شیعه

وام سررسید گذشته

سفارش سالنامه 1397

سررسید شیعه

سررسید قطع وزیری

سفارش سالنامه 1397

ست مدیریتی ارگانایزر

سررسید قطع وزیری

سالنامه سال 63

ست مدیریتی ارگانایزر

چاپ سررسید 97

سالنامه سال 63