سررسید

 سررسید

سررسید یا به عبارت صحیح تر سالنامه دفتر یا کتابی است دست نویس یا چاپ شده که در مورد رویدادهای اتفاق افتاده در یک سال اطلاعاتی می دهد . سررسید یا سالنامه ها ممکن است موضوعات مختلفی از جمله اقتصادی ، سیاسی یا اجتماعی را پوشش دهندو یا تنها به یـک موضـوع بپـردازند . سالنامه می تواند شامل فـهرست منـاسبت هایی باشـد کـه بنـا به تصمیماتی اتخاذ شده اندتا یاد و خاطره حوادث،اتفاقات یا انسان هایی نام آور را زنده نگه دارند.

 سالنامه های متفاوتی درسال های اخیر به چاپ رسیده اند که از میان آنها سررسید العبد ،   سررسـید جامه مهندسـان مشاور، سررسـید حرفه هنرمند ،سررسید حسابداری، سررسید خادم ملت ، سررسید دانش آموزی،سررسید دستیار مهندس ، سررسید زرتشت ، سررسید سبک زندگی ، سررسید شیعه ، عکس سررسید قرآنی  و ... را میتوان نام برد


سفارش سالنامه

سالنامه اماری ایران

سفارش سالنامه

سررسید چوبی

سالنامه اماری ایران

سالنامه سلامت 94

سررسید چوبی

طرح صفحات سررسید

سالنامه سلامت 94

طرح سالنامه

طرح صفحات سررسید

سالنامه سال 81

طرح سالنامه

سفارش سررسید 1397

سالنامه سال 81

سررسید خرید

سفارش سررسید 1397

صحافی سررسید

سررسید خرید

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1392

صحافی سررسید

سالنامه 1364

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1392

سالنامه 86

سالنامه 1364

سالنامه ثبت احوال

سالنامه 86

سالنامه چرمی

سالنامه ثبت احوال

سررسید فنری

سالنامه چرمی

سالنامه استان لرستان

سررسید فنری

سالنامه توفیق 1348

سالنامه استان لرستان

سالنامه صالحین

سالنامه توفیق 1348

قیمت چاپ سر رسید 1397

سالنامه صالحین

سالنامه کشور

قیمت چاپ سر رسید 1397

سالنامه صهبا 94

سالنامه کشور

سالنامه ي كو جي

سالنامه صهبا 94

خرید سر رسید

سالنامه ي كو جي

سررسید لاکچری

خرید سر رسید

سالنامه 58

سررسید لاکچری

سالنامه 88

سالنامه 58

لت های داخلی سررسید

سالنامه 88

سالنامه آماری 85

لت های داخلی سررسید

سالنامه 2574

سالنامه آماری 85