جستجوی: سالنامه هجری شمسی

سالنامه هجری شمسی

سالنامه هجری شمسی

مراحل دریافت سررسید و تقویم پارت:


1- با توجه به نمونه کارها، کد نمونه مورد نظر خود را یادداشت نمایید.
2- ایمیل درخواست خود را با ذکر مشخصات به آدرس info@partads.ir ارسال فرمایید و یا با شماره 021-88500391 تماس بگیرید و همچنین می توانید از طریق telegram تلگرام با کارشناسان ما ارتباط برقرار نمایید.
3- همکاران ما به محض آماده شدن نمونه های درخواستی با شما تماس گرفته و هماهنگی لازم را جهت ارسال انجام می دهند.
هزینه نمونه ها به صورت امانی برای مدت 7 روز در اختیار مجموعه پارت خواهد بود و در طی این مدت در صورت عودت هزینه نمونه پس داده خواهد شد.

 هزینه ارسال نمونه به عهده مشتری میباشد.سالنامه مرکز آمار ایران

سر رسیدهای 97

سالنامه مرکز آمار ایران

سررسید نظام مهندسی تهران

سر رسیدهای 97

The year 2018 2019 in a Glance سال 2019 2018 میلادی در یک نگاه

سررسید نظام مهندسی تهران

سالنامه زنبورداری(فصلنامه زنبورداري)

The year 2018 2019 in a Glance سال 2019 2018 میلادی در یک نگاه

سررسید اروپایی

سالنامه زنبورداری(فصلنامه زنبورداري)

سالنامه گنجینه ماندگار

سررسید اروپایی

لحظه تحویل سال 1397

سالنامه گنجینه ماندگار

سالنامه سال 63

لحظه تحویل سال 1397

سالنامه عثمانيه

سالنامه سال 63

سالنامه سال 89

سالنامه عثمانيه

چاپ سالنامه 1397

سالنامه سال 89

سررسید وزیری95

چاپ سالنامه 1397

سررسید فانتزی

سررسید وزیری95

سررسید وزیری جلد سلفون

سررسید فانتزی

چاپ سالنامه

سررسید وزیری جلد سلفون

سالنامه هواشناسی ایران

چاپ سالنامه

سررسید 2 روزه

سالنامه هواشناسی ایران

خرید سالنامه 1397

سررسید 2 روزه

سالنامه آماری استان لرستان

خرید سالنامه 1397

سالنامه تبلیغاتی

سالنامه آماری استان لرستان

جلد سالنامه

سالنامه تبلیغاتی

قیمت سالنامه 95

جلد سالنامه

سررسید 96

قیمت سالنامه 95

ست اداری سررسید

سررسید 96

سررسید جی کادر

ست اداری سررسید

سالنامه گاد 5

سررسید جی کادر

سررسید گل نرگس

سالنامه گاد 5

سررسيد 94

سررسید گل نرگس

سر رسید مهندسی

سررسيد 94