زیر انداز،کاور،سفره و
نام محصولحجم کلطول عرضرنگقیمت
زیر انداز سه لایه اسپان باند50+50+50200160رنگبندی 100000
زیر انداز سه لایه اسپان باند ضد اب 50+50+65200160رنگبندی 115000
زیر انداز سه لایه ترموفیور 50+70+65200160رنگبندی 120000
زیرانداز سه لایه ترموفیوز ضد اب 50+70+65200160رنگبندی135000
کاور کت و شلوار ساده با نقاب 1/4 طلق6010060رنگبندی22000
کاور مانتو پالتو6013060رنگبندی29500
کاور کت و شلوار کاست دار با دکمه 6010060رنگبندی31500
کاور لباس شب 1 طرف طلق6016060رنگبندی53000
کاور کت و شلوار دسته بندی دور زیب6010060رنگبندی33000
کاور کت و شلوار ساده1/4 طلق6012060رنگبندی26500
کوله پشتی ضد اب 754535رنگبندی8000
سفره ساده هیدروفیلیک50100100رنگبندی7000
سفره هیدرو فیلیک ضد اب 40=15100100رنگبندی9000
لباس یکسره یکبار مصرف3000سفید58000
کلاه یکبار مصرف فنریی1500سفید1000
بقچه سایز1/2سه لایه اسپان باند17=17=503020رنگبندی16000
بقچه سایز1 سه لایه اسپان باند17+17+504540رنگبندی25000
بقچه سایز2 سه لایه اسپان باند17+17+506640رنگبندی31000
بقچه سایز3 سه لایه اسپان باند17+17+507547رنگبندی35000
بقچه سایز4 سه لایه اسپان باند17+17+508550رنگبندی42000
بقچه سایز6 سه لایه اسپان باند17+17+5012050رنگبندی49000
پیش بند یکبار مصرف کودک ضد ابب452727سفید2500
پیش بند یکبار مصرف ارایشگاه مردانه30160140سفید10000
پیش بند یکبار مصرف ارایشگاه مردانه ضد اب25+15160140سفید16500
گان یکبار مصرف ارایشگاه زنانه30170160سفید17500
گان یکبار مصرف ارایشگاه زنانه ضد اب 25+15170160سفید24500
پیش بند یکبار مصرف اصلاح صورت زنانه 305045سفید2000
روبالشتی هواپیما304030سفید1200
روبالشتی قطار154035سفید700
روبالشتی قطار153430سفید600
ملحفه قطار 20190100سفید4200
روبالشتی یکبارمصرف هتل207050سفید3100
روتختی یک با مصرف هتل20190120سفید8500
مدرس هواپیما و قطار303025سفید740
مدرس هواپیما و قطار304025سفید840
مدرس هواپیما و قطار403025سفید850
مدرس هواپیما و قطار404025سفید1050


سالنامه 1392

سالنامه روزنامه فرهیختگان

سالنامه 1392

سالنامه به سوی ظهور

سالنامه روزنامه فرهیختگان

سالنامه عصر روح الله

سالنامه به سوی ظهور

سالنامه تبلیغاتی

سالنامه عصر روح الله

سالنامه آماری استان گیلان

سالنامه تبلیغاتی

سررسید گل نرگس

سالنامه آماری استان گیلان

سالنامه و تقویم رومیزی

سررسید گل نرگس

تقویم رومیزی

سالنامه و تقویم رومیزی

قیمت سالنامه 1397

تقویم رومیزی

سالنامه کشور

قیمت سالنامه 1397

سررسید لوکس

سالنامه کشور

سالنامه کشاورزی

سررسید لوکس

سالنامه کوردی

سالنامه کشاورزی

سررسید 97

سالنامه کوردی

سررسید سال 95

سررسید 97

سالنامه کردی

سررسید سال 95

سالنامه آماری آذربایجان غربی 91

سالنامه کردی

سررسید مشهد

سالنامه آماری آذربایجان غربی 91

سررسید تنها

سررسید مشهد

سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی

سررسید تنها

سالنامه پارس

سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی

پخش عمده سررسید

سالنامه پارس

ست مدیریتی ارگانایزر

پخش عمده سررسید

سالنامه کوهنوردی سیمرغ

ست مدیریتی ارگانایزر

لت های داخلی سررسید

سالنامه کوهنوردی سیمرغ

سالنامه زرتشتی 1394

لت های داخلی سررسید

سفارش سررسید

سالنامه زرتشتی 1394

چاپ امنیتی(چاپ اسکناس)

سفارش سررسید

چاپ تقویم 1397

چاپ امنیتی(چاپ اسکناس)