آستر بدرقه چیست؟

آستر بدرقه چیست؟

 آستر بدرقه که عمدتاً از این اصطلاح در کتاب استفاده می شود اکثراً از جنس مقوا بوده و اتصال دهنده کتاب به جلد است . به طور واضح تردر مراحل تولید کتاب به خصوص کتاب های دارای جلد سخت مانند سررسید جلد جداگانه و صفحات داخلی به طور جدا آماده می شوند آستر بدرقه مقوایی است که کتاب را به جلد متصل می کند و بسیار حائز اهمیت است.هنگامیکه سررسید یا کتـابی با جـلد سخـت را بـاز می کنیـد اولین برگه ای که میبینیـد آستر بدرقه هست که یـک قسمت آن به صورت کامل روی جلد چسبیده و بخش دیگر به اندازه 1تا 2 سانت به کتاب متصل است . نوع صحافی و چسب استفاده شده بسیار مهم است و آستر بدرقه به نوعی آبروی کار است


سفارش سالنامه 97

سررسید چاپ

سفارش سالنامه 97

سالنامه ی سلامت

سررسید چاپ

سالنامه اختصاصی

سالنامه ی سلامت

سررسید غزال

سالنامه اختصاصی

چاپ امنیتی(چاپ اسکناس)

سررسید غزال

سالنامه فارسی اندروید

چاپ امنیتی(چاپ اسکناس)

سررسید چرمی

سالنامه فارسی اندروید

بهترین زمان برای سفارش سررسید

سررسید چرمی

سررسید سایز اروپایی

بهترین زمان برای سفارش سررسید

سررسید رقعی اروپایی

سررسید سایز اروپایی

لیست قیمت سر رسید

سررسید رقعی اروپایی

سالنامه هجری قمری

لیست قیمت سر رسید

سالنامه من

سالنامه هجری قمری

ست هدیه سررسید

سالنامه من

سالنامه ی حجامت

ست هدیه سررسید

ست سررسید مدیریتی

سالنامه ی حجامت

سالنامه کردی

ست سررسید مدیریتی

ار گانایزر

سالنامه کردی

سررسید و سالنامه

ار گانایزر

سالنامه آماری جهاد کشاورزی

سررسید و سالنامه

سررسید طرح اروپایی

سالنامه آماری جهاد کشاورزی

سررسید فرمبندی

سررسید طرح اروپایی

سالنامه لشگر عاشورا

سررسید فرمبندی

سررسید لوکس

سالنامه لشگر عاشورا

ست کادویی سررسید

سررسید لوکس

سالنامه ی آماری ایران

ست کادویی سررسید

سررسید وزیری یک روزه فنری

سالنامه ی آماری ایران

سالنامه آماری 85

سررسید وزیری یک روزه فنری

آستر بدرقه چیست؟

سالنامه آماری 85